Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Riksdagens justitieombudsman 100 år

Första klagomålet lämnades den 11 februari 1920

Riksdagens justitieombudsman inledde sin verksamhet för hundra år sedan, den 1 januari 1920. Uppdraget som justitieombudsman inrättades genom regeringsformen från 1919. Institutionen är alltså nästan lika gammal som vårt självständiga Finland och också världens näst äldsta justitieombudsmannainstitution. 

Hur gick det till när JO:s tillsyn utvecklades från en formell, juridisk laglighetskontroll till en medborgar- och grundrättighetscentrerad styrning av myndigheternas verksamhet? Vilka förväntningar har riksdagen och riksdagsledamöterna haft på justitieombudsmannens verksamhet? Hur har justitieombudsmannen varit synlig i medierna under dessa hundra år? 

I festskriften, som publiceras i riksdagens Lilla parlament idag, svarar JD Markus Kari, JD Jukka Lindstedt och rättsjournalisten Susanna Reinboth på dessa frågor och placerar justitieombudsmannens verksamhet i den samhälleliga, politiska och journalistiska kontexten under olika tidsperioder.   

Festskriften publiceras på justitieombudsmannens webbplats idag den 11 februari 2020 ca klockan 12.30.

Justitieombudsmannen finns till för alla. Under jubileumsåret ordnar justitieombudsmannen flera offentliga evenemang i samband med sina inspektioner runtom i Finland. Avsikten är att presentera justitieombudsmannens verksamhet, behandla särskilda teman som anknyter till inspektionsobjekten och diskutera med publiken hur JO kan vara till hjälp i olika situationer. Justitieombudsmannen ordnar dessutom fyra offentliga evenemang i Lilla parlamentet under våren och ytterligare fyra på hösten. Under vart och ett av dessa behandlas ett delområde inom justitieombudsmannens verksamhet. 

Mer information om evenemangen publiceras på justitieombudsmannens webbplats www.oikeusasiamies.fi/sv/web/guest/100ar. Den festskrift som publiceras idag kommer dessutom att finnas allmänt tillgänglig. Utöver webbversionen kommer det att finnas ett exemplar på varje av landets 600 bibliotek.

Mer information ger informatör Citha Dahl, citha.dahl@riksdagen.fi, tfn 09 432 3352.