Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Bättre sändningstid för tv-nyheter på samiska

 
Nyheterna på samiska sänds sent på natten

Biträdande justitieombudsman (JO) Maija Sakslin anser att sändningstiden för Rundradions nyheter på samiska söder om gamla Lapplands län är omänsklig.  Nyheterna sänds i TV-1 med finsk text efter det övriga programutbudet, i regel vid midnatt.

Den sena sändningstiden är besvärlig såväl för samerna som för den övriga befolkningen utanför sameområdet, anser Sakslin. Hon jämför situationen med Sverige och Norge, där televisionsbolagen sänder nyheter på samiska i hela landet på en fast sändningstid tidigt på kvällen.

- Samerna är EU:s enda urfolk och har därmed en särskild ställning bland våra minoriteter. Det samiska språket och den samiska kulturen skyddas särskilt av både vår grundlag och internationella konventioner som Finland anslutit sig till, framhåller Sakslin.

Biträdande JO anser att förutom samerna betjänas även majoritetsbefolkningen av nyheterna, eftersom de förmedlar kunskap om samekulturen och samerna som urfolk. Detta bidrar till ökad tolerans i samhället.

I Finland bor det ca 9 000 samer, av vilka 60 procent bor utanför sameområdet. Bara i huvudstadsregionen bor ca tusen samer.

I norra Finland kan den samiska nyhetssändningen Oddasat ses vardagar klockan 19.10 på kanalen Yle Fem. Sändningen kommer från centralredaktionen i Karasjok i Norge.

Det är Rundradions uppgift att sända nyheterna

Sakslin undersökte frågan på eget initiativ. Hon anser att nyheterna utan tvekan ingår i Rundradions public serviceuppdrag, som övervakas av JO.

Biträdande JO ber Rundradion Ab meddela henne senast 31.10.2013 om de åtgärder bolaget vidtagit.

Biträdande JO Sakslins beslut, dnr 3709/4/10 har publicerats i sin helhet (på finska) på JO:s webbplats, www.ombudsman.fi

Mer information ges av referendarierådet Eero Kallio, tfn (09) 4321.