Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

”NO DRONE ZONE”-skylten strider mot lagen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att texten på skylten som betecknar områden med flygförbud för drönare bör vara på nationalspråken. Att använda enbart engelska är inte lagenligt.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut 4345/2017 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi

Mer information ges av referendarierådet Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.