Alla barn straffades för vad ett barn hade gjort

Vad hände?

När en pojke åkte fast för att ha rökt vid barnhemmet straffades hela gruppen. Till exempel tog man bort tv:n från de gemensamma utrymmena.

Vad gjorde justitieombudsmannen?


Justitieombudsmannen prickade barnhemmet eftersom bestraffningen av barnen stred mot lagen och var fel.
Andra får inte straffas för något som en annan har gjort.
Hela gruppen får inte straffas om en bryter mot reglerna.
 
Tillbaka

Responsive Image