Europeiska ombudsmannanätverket

Europeiska ombudsmannanätverket består av nära 90 ombudsmannainstitutioner i 31 europeiska länder.

Det omfattar ombudsmän och liknande organ på EU-nivå, nationell nivå och regional nivå. Även Norge, Island och de länder som har ansökt om medlemskap i EU ingår i nätet.

Organen har utsett var sin samarbetsansvariga person som fungerar som kontaktperson för de andra medlemmarna.

Nätverket inrättades 1996 och har successivt utvecklats till ett kraftfullt samarbetsverktyg för ombudsmännen och deras medarbetare.

Det möjliggör ett effektivt samarbete när det gäller handläggning av ärenden.

Nätverket har också stor betydelse för Europeiska ombudsmannens möjligheter att på ett snabbt sätt hantera klagomål som faller utanför hans ämbetsområde.

Erfarenheter och bästa praxis utbyts via möten, ett regelbundet nyhetsbrev, ett diskussionsforum och en nyhetstjänst.