Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Placering av fångar i omöblerade celler

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen anser att det är problematiskt att alla celler på den isolerade avdelningen i Riihimäki fängelse är omöblerade. I cellerna på den isolerade avdelningen finns endast en madrass på golvet. Även andra fängelser har omöblerade celler på den isolerade avdelningen.

Fångar placeras på den isolerade avdelningen som disciplinstraff för att verkställa ett straff i enrum. Fångar kan också placeras i celler på den isolerade avdelningen som en säkerhetsåtgärd för observation, observation i isolering och för att hålla en fånge avskild medan en ordningsförseelse utreds. 

De situationer där fångar placeras på den isolerade avdelningen skiljer sig från varandra både vad gäller grunden för och syftet med isoleringen och man bör från fall till fall överväga i vilken typ av cell och i vilka förhållanden en fånge ska placeras i varje enskilt fall.  

Enligt BJO Pölönen kan man inte utgå från att en fånge i alla situationer kan placeras i en omöblerad cell. Biträdande justitieombudsmannen anser också att det till fängelserna borde skaffas möbler som kan ges till en fånge i cellen. Det att fångarna är tvungna att sitta på golvet och äta är inte en acceptabel människovärdig behandling. Fängelserna har olika praxis i ovan nämnda frågor.

BJO anser att det är motiverat och viktigt att Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ger fängelserna en anvisning om hur och i vilka förhållanden ovan nämnda åtgärder ska verkställas.

BJO har bett Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet att före den 1 augusti 2018 meddela vilka åtgärder ställningstagandet om anskaffningen av möbler och utarbetandet av en anvisning har föranlett. 

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens beslut EOAK/1276/2017 har i sin helhet publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbsidor, www.oikeusasiamies.fi

Mer information fås av äldre justitieombudsmannasekreterare Matti Vartia, tfn 09 432 3378