Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Segrarna i tävlingen om nya grundläggande rättigheter för barn och unga offentliggjordes 9.2.2018 i samband med JO:s årsfest

Klass 6 P i Niipperi skola (Esbo) och klass 6 C i Tahvonlahti skola (Helsingfors) segrade i kategorin för förskolor och lågstadier. Niipperi skola föreslog som ny grundläggande rättighet ”Barn har rätt att bli hörda, medan Tahvonlahti skolas förslag var ”Alla har rätt till hobbyn oberoende av familjens ekonomiska situation”.

I kategorin för högstadier segrade klass 8 H i Pyörö skola från Kuopio med två olika förslag: ”Rätt att vara sig själv” och ”Tre prov i veckan räcker till”.
Gymnasierna i Nakkila och Lieksa segrade i kategorin för gymnasier och yrkesskolor. Nakkilas förslag var ”Rätt till kostnadsfri andra stadiets utbildning”, medan Lieksas förslag var ”Könsneutralitet”.

Segrarnas pris lottades under tillställningen. Klass 6 C i Tahvonlahti skola vann huvudpriset, dvs. en resa till riksdagen med tillhörande aktiviteter för hela klassen. Grattis till segrarna!

Du kan fortfarande bekanta dig med bidragen på webbplatsen tunnenperusoikeuteni.fi/sv. Många fina förslag om viktiga saker fanns bland bidragen enligt juryn.

Tack till alla barn, ungdomar och lärare som deltog i tävlingen!