Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Tavastehus återbetalar olagliga terminsavgifter

Tavastehus stad återbetalar terminsavgifter som för detta Hauho kommun utan stöd i lag under tio års tid tagit ut hos föräldrarna till barn som fått undervisning vid Sibeliusinstitutet i Tavastehus.

Biträdande JO Jussi Pajuoja konstaterade i oktober att avgifterna var olagliga och föreslog att föräldrarna skulle få kompensation.

Pajuoja bad staden före utgången av januari 2011 meddela vilka åtgärder den vidtar i ärendet.

Tavastehus stad beslöt 29.11 återbetala avgifterna och eventuella indrivningskostnader så snart man fått reda på parternas kontaktuppgifter och de belopp som ska återbetalas. Samtidigt avslutar staden indrivningsåtgärderna.

Hauho kommun hade inte ordnat grundläggande musikundervisning utan köpt den av Sibeliusinstitutet i Tavastehus.

Hauho kommun - som sedermera anslöts till Tavastehus - hade från och med vårterminen 2006 som självriskandel debiterat 500 euro per elev och läsår. Tidigare hade självriskandelen varit lika stor som Sibeliusinstitutets terminsavgift.

Biträdande JO anser i sitt beslut att eftersom Hauho kommun inte kunde anses vara en utbildningsanordnare i den bemärkelse som avses i lagen om grundläggande konstundervisning, hade den inte rätt att ta ut terminsavgifter.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut dnr 1713/4/09 i sin helhet (på finska).