Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Skattemyndigheternas hantering av rättelseyrkanden gällande underlåtelse att anmäla inkomst från utlandet

Enligt biträdande ombudsman Maija Sakslin fanns det inget att anmärka på skattemyndigheternas hantering av de rättelseyrkanden som de skattskyldiga gjort till sin egen nackdel i fråga om undanhållen utlandsinkomst. I 56 av fallen ledde överklagandena till polisanmälan och i september 2016 hade Rikspolisstyrelsen tagit emot 28 anmälningar.

BJO Maija Sakslins beslut  5786/2016 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi.

Tilläggsuppgifter ger referendarieråd Ulla-Maija Lindström, tfn 09 432 3355.