Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2018 åt riksdagens talman

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen överlämnade 11.6.2019 sin verksamhetsberättelse för år 2018 åt riksdagens talman Matti Vanhanen. 

I berättelsen finns också justitieombudsman Jääskeläinens och biträdande justitieombudsmännen Maija Sakslins och Pasi Pölönens inledanden.
Justitieombudsmannens berättelse har publicerats på justitieombudsmannens webbplats http://www.oikeusasiamies.fi/ och http://www.ombudsman.fi/

Mer information ger informatör Citha Dahl, tfn 09 432 3352 eller citha.dahl@riksdagen.fi.