Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsmannens tävling för barn och unga

Justitieombudsmannen arrangerade under år 2017, Finlands 100-års jubileum till ära, i samarbete med barn, ungdomar och skolor en tävling om grundrättigheter. I tävlingen fick barn och unga föreslå nya grundrättigheter. Bidrag i form av teckningar, videon och skriftliga arbeten inlämnades. Bidragen finns till påseende på www.tunnenperusoikeuteni.fi/sv.

En jury som består av justitieminister Antti Häkkänen, grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie, konståkaren Emmi Peltonen, Youtubaren Siru Aurora och rap-artisten Signmark utser segrarna. Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin är juryns ordförande. Segrarna utses under justitieombudsmannens årsfest 9.2.2018. Det första klagomålet till justitieombudsmannen togs emot i februari 1920, nästan 100 år sedan.