Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Behandlingen av medicinsk tilläggsutredning i försäkringsbolag

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen betonar sakkunnigläkarens roll i försäkringsbolagens utvärderingar av ersättningsärenden enligt lagen om olycksfall inom arbetet och yrkessjukdomar.

Medicinska utredningar som tillställts försäkringsbolag bör i samtliga skeden utvärderas av sakkunnigläkare, även då klagomålet är anhängigt. Ingen del av denna utvärdering bör överföras till bolagets förmånshandläggare.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens avgörande 352/2017 har publicerats (på finska)  i sin helhet på www.ombudsman.fi

Tilläggsinformation ger referendarierådet Juha Niemelä, tfn 09 432 3356.