Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Dröjsmål i behandlingen av ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd från Fpa

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen kritiserar Fpa för dröjsmål i behandlingen av fortsatt rehabiliteringsstöd. Fpa:s tjänstemän hade på grund av anhopningen av utkomstödsansökningar förflyttats till behandlingen av utkomststöd. Detta försenade i sin tur behandlingen av förmånsansökningar.

 

Klagandes ansökan var anhängig i 11 veckor innan åtgärder vidtogs. Behandlingstiden på 20 veckor förorsakade ett två månader långt utbetalningsavbrott. Klaganden var tvungen att ansöka om utkomststöd på grund av avbrottet.

 

BJO Pasi Pölönens avgöranden 2346/2017 och 1770/2017 har publicerats (på finska) i sin helhet på www.ombudsman.fi.

 

Tilläggsinformation ger notarie Eeva-Maria Tuominen, tfn 09 432 3395.