Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Jari Pirjola vald till medlem i CPT

Europarådets ministerkommitté har valt JD Jari Pirjola till medlem i Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT).  Pirjolas nya fyra år långa mandatperiod börjar 19.12.2019 och slutar 19.12.2023. Jari Pirjola är referendarieråd vid riksdagens justitieombudsmans kansli.

24 personer sökte till uppdraget, och riksdagen för Finlands delegation i Europarådet intervjuade sex sökande.

Kommittén mot tortyr strävar efter att förebygga tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling av frihetsberövade personer inom de 47 medlemsstaterna i Europarådet. 

Kommittén genomför inspektioner på slutna anstalter, såsom fängelser, psykiatriska sjukhus, anstalter för sluten åldringsvård eller exempelvis asylanläggningar. 

Kommittén består av en medlem från varje medlemsstat i Europarådet.