Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Anmärkning för arrangemang av religiös morgonsamling och bristfällig utredning

Förverkligandet av religionsfriheten i grundläggande undervisning är fortfarande bristfällig. Skolan bör se till att eleven har en genuin frihet att välja om hen deltar i religiösa tillställningar.

Detta förverkligades inte då religiös kommunikation riktades till samtliga elever via centralradion. Skolan bör också sträva efter att det finns alternativ till morgonsamlingar med religiöst innehåll. BJO ansåg att skolans förfarande var felaktigt.

BJO Pasi Pölönens avgörande 6540/2017 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbsida www.ombudsman.fi

Tilläggsinformation ger äldre justitieombudsmannasekreterare Piatta Skottman-Kivelä, tfn 09 432 3347.