Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Bursängar måste slopas inom omsorgen om utvecklingsstörda

På riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinens uppdrag genomförde två tjänstemän från justitieombudsmannens kansli en oanmäld inspektion av institutionerna och boendeenheterna för utvecklingsstörda personer i samkommunen för Norra Karelens social- och hälsovårdstjänster (Siun Sote).

Vid inspektionen uppdagades det att institutionerna och boendeenheterna använde bursängar (cage bed).

Europeiska kommittén för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) har konstaterat att användningen av bursängar kan anses kränka människovärdet och att användningen av dem omedelbart bör upphöra.

Justitieombudsmannen uppmanar till att slopa användningen av bursängar och till att hitta alternativa lösningar.

Inspektionsprotokollen 5920/2017+6670/2017 och 6311/2017 har publicerats (på finska) på webbplatsen www.ombudsman.fi.

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Minna Verronen, tfn 09 432 3394 eller äldre justitieombudsmannasekreterare Juha-Pekka Konttinen, tfn 09 432 3338.