Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Gripna får inte förvaras i polisfängelse nakna

10.3.2010

Biträdande JO Pajuoja konstaterar att gripna personer som förvaras i polisfängelse måste förses med kläder eller annat som de kan skyla sig med men inte använda i självdestruktivt syfte.

En person kläddes av

Klaganden hade gripits som misstänkt för grovt rattfylleri och förts till polisfängelset i Seinäjoki. I cellen hade han gjort en hängsnara av sin skjorta och fäst den i en ventil. För att förhindra självdestruktiva handlingar kläddes han av naken. Efter att klaganden i 25 minuter varit helt naken, utan kläder eller annat att skyla sig med, fick han ett täcke.

JO:s  tidigare ställningstaganden

JO har flera gånger tidigare tagit ställning i ärenden där det varit fråga om självdestruktiva mentalpatienters och fångars klädsel medan de hållits isolerade.

JO anser utgångspunkten vara den att en människovärdig behandling samt en god hälso- och sjukvård förutsätter att psykiatriska patienter är tillräckligt och anständigt klädda medan de hålls isolerade.

Fångar måste ges kläder som inte kan användas i självdestruktivt syfte. Det finns också s.k. säkerhetsfiltar som kan användas för ändamålet.

Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) har bl.a. i sin rapport om Grekland tagit upp frågan om isoleringspraxis. CPT anser att man i ett psykiatriskt sjukhus för fångar inte får förebygga självdestruktivt beteende genom att klä av fångarna nakna innan de placeras i isoleringscell. Det bör finnas tillgång till kläder som lämpar sig för ändamålet.

Åtgärder

Grundlagen och lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen tillåter enligt biträdande JO:s åsikt inte att personer som tagits i förvar fråntas kläder att skyla sig med.

Biträdande JO anser att det i polisens förvaringslokaler måste finnas tillgång till kläder eller annat som de som tagits i förvar kan skyla sig med men som inte kan användas i självdestruktivt syfte.

Biträdande JO har för kännedom delgett Polisstyrelsen och Södra Österbottens polisinrättning sin uppfattning.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut dnr 2949/4/08 (på finska)
 
Närmare information ger JO-sekreterare Mikko Eteläpää, tfn (09) 432 3359