Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

För vilka hälsovårdsutgifter kan utkomststöd beviljas?

Folkpensionsanstalten (Fpa) har i flera klagomål kritiserats för att den inte har beviljat utkomststöd för läkemedel utskrivna av läkare eller andra hälsovårdsutgifter.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja konstaterar att lagen om utkomststöd inte innehåller någon begränsning i fråga om hälsovårdsutgifter för vilka stöd kan beviljas. I lagen om utkomststöd förutsätts det inte att läkemedel som ska beaktas som utgifter är ersättningsgilla i sjukförsäkringen.

Enligt biträdande justitieombudsmannen är det fråga om huruvida de hälsovårdsutgifter som kunden presenterar är nödvändiga för sökandens sjuk- eller hälsovård på det sätt som avses i lagen om utkomststöd.

När utkomststöd beviljas kan det tas hänsyn till nödvändiga läkemedelsutgifter för läkemedel som skrivits ut av en läkare inom den offentliga eller privata sektorn. Även kostnader för till exempel medicinska tillbehör, proteser, hjälpmedel, tandvård och glasögon kan beaktas.

Bedömningen görs individuellt

När en person ansöker om utkomststöd kan det förutsättas att kunden vid behov lämnar in en utredning av hälsovårdsutgifternas nödvändighet.

Fpa ska göra en individuell bedömning av på vilket sätt och i vilken omfattning en tilläggsutredning av hälsovårdsutgifter ska begäras av kunden och vilken betydelse denna utredning har för avgörandet av ärendet.

Ett utlåtande av Fpa:s egen expertläkare har inte ensamt någon avgörande betydelse för beslutsfattandet.

Kunden behöver inte separat ansöka om betalningsförbindelse för hälsovårdsutgifter

Enligt vissa klagomål ska Fpa ha förutsatt en separat ansökan för beviljande av en så kallad begränsad betalningsförbindelse.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar att lagen om utkomststöd inte innehåller några föreskrifter om olika typer av betalningsförbindelser och inte heller om något särskilt ansökningsförfarande med anknytning till betalningsförbindelser.

Därför ska Fpa inte ge kunden anvisningar om att separat ansöka om betalningsförbindelse utöver ansökan om utkomststöd.

Mer information fås av referendarieråd Tapio Räty, tfn 09432 3379 och föredragande Riikka Jackson, tfn 09432 3385.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas beslut EOAK/2112/2017 har publicerats i sin helhet på finska på justitieombudsmannens webbsidor på adressen www.ombudsman.fi/