Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Ett 9-årigt barn träffades ensam gående längs en motorväg

BJO: Polisen utredde inte tillräcktligt barnets situation

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt kritiserar en äldre konstapel vid rörliga polisen för att denne inte tillräckligt utrett en situation där ett 9-årigt barn träffats ensam gående längs en motorväg. Äldre konstapeln hade efter att ha växlat några ord med barnet låtit denna fortsätta att gå till fots på en motorvägs slänt.

Barnet hade en eftermiddag i februari utan lov lämnat sitt hem i Vanda för att gå ca 15 kilometer till sin far i Helsingfors. Barnet hade korsat motorvägen. En utomstående som lagt märke till barnet på motorvägen kontaktade polisen. En äldre konstapel vid rörliga polisen kom till platsen och frågade barnet om hans namn och vart han var på väg. Barnet berättade att han var på väg till sin far. Efter att barnet försäkrat att allt stod rätt till lät polispatrullen barnet fortsätta, med uppmaningen att han skulle hålla sig borta från motorvägen.

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt anser att polisen aktivare borde ha värnat om barnets trygghet. Den borde ha tagit reda på varför barnet ensamt rörde sig längs en så farlig väg. Polisen hade kunnat kontakta barnets vårdnadshavare och ta reda på vad de ansåg om barnets belägenhet.  Dessutom hade polisen uppenbarligen inte klarlagt hur lång väg barnet måste gå för att komma till sin far.

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedts beslut dnr 1324/4/08 i sin helhet (på finska)

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Astrid Geisor-Goman,
tfn (09) 432 3365.