Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO: Donationen som polisen fickär inte problemfri

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja ser problem i att donatorn av avläsarna av registreringsskyltar kan dra ekonomisk nytta av att polisen använder dessa.
 
Polisstyrelsen anskaffar automatiska avläsare av registreringsskyltar till polisbilarna med medel som Trafikförsäkringscentralen donerat. Syftet med avläsarna är att förbättra polisens trafikövervakning. De avläser registerskyltar automatiskt och upptäcker fordon som är till exempel obesiktade.

Om polisen upptäcker ett oförsäkrat fordon och meddelar detta till Trafikövervakningscentralen kan centralen börja ta ut en försäkringsavgift. Justitieombudsmannen har fått in sex klagomål gällande saken.

- Avläsarna kan åtminstone indirekt gynna givarens verksamhet och ge ekonomiska fördelar eftersom de effektiviserar Trafikförsäkringscentralens möjligheter att uppbära trafikförsäkringsavgifter.

Enligt trafikförsäkringslagen måste ägaren till ett oförsäkrat fordon som är i trafik betala till trafikförsäkringscentralen ett belopp som är högst fyra gånger högre än försäkringsavgiften.  Om fordonet varit inblandat i en olycka ökar beloppet till högst tio gånger högre.

Det gäller förtroende

Enligt Pajuoja gäller det framför allt förtroendet för den allmänna myndighetsverksamheten.

- Myndigheterna måste agera så att medborgarnas förtroende för en opartisk och oberoende verksamhet inte äventyras. Den kan redan äventyras av - även en felaktig - uppfattning om fördelar som tillfaller myndighetsverksamhetens givare.

Enligt statens förordning om statsbudgeten får en statlig myndighet motta gåvor om medlen kan användas för syftet i enlighet med dess uppdrag, villkoren i samband med medlen måste kunna godkännas och mottagandet av medlen ska även i övrigt betraktas som ändamålsenliga.

Biträdande justitieombudsmannen rekommenderar såsom inrikesministeriets interna kontroll att polisen avhåller sig från att uppträda i offentlig verksamhet som avviker från tjänstearbetet och annat samarbete med givaren.

På samma sätt som IM, ser Pajuoja det även som problematiskt att tillsynsmetoden inte entydigt motsvarar någon tillsynsmetod som fastställs i polislagen.

Systemet är i testfasen

Trafikförsäkringscentralen skänkte för ett år sen till polisen automatiska avläsare av registreringsskyltar som placerades i de av polisens bilar som används för trafikövervakning. Systemets värde är cirka 140 000 euro.

Avläsaren testades från juni till slutet av oktober. Syftet är att ta avläsaren i produktionsbruk i början av nästa år.

BJO Jussi Pajuojas beslut dnr 389/2014 i sin helhet (på finska).
Närmare upplysningar ges av ombudsmannasekreterare Mikko Eteläpää, puh. (09) 432 3377.