Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande JO Pajuoja: Helsingfors universitets medicinska fakultet gynnar personer som har läst lång svenska

 - Praxisen för antagning av studerande bör ändras

Biträdande justitieombudsmannen Jussi Pajuoja anser att Helsingfors universitets medicinska fakultet vid antagningen av studerande till den finskspråkiga studielinjen gynnar studenter som har läst den långa lärokursen i svenska i gymnasiet genom att ge dem tre extrapoäng i urvalsprovet.

Pajuoja anser att denna praxis är problematisk med tanke på en jämlik behandling av de studerande.
- Studerande som har läst den långa lärokursen i svenska utgör de facto en särbehandlad grupp i det tuffa urvalsprovet.

En person som ansöker till medicinska fakultetens finskspråkiga studielinje kan få maximala 45 utgångspoäng endast om han eller hon har avlagt den långa lärokursen i svenska i gymnasiet. Personer som har läst den medellånga lärokursen i svenska kan få högst 42 utgångspoäng. 

Enligt universitetslagen ska likvärdiga antagningsgrunder tillämpas på alla sökande i samma grupp. En student som söker till en medicinsk fakultet vid något annat universitet får tillgodoräkna sig sitt bästa vitsord i en lång lärokurs i något språk, oavsett vilket språk det gäller.

Enligt Pajuoja finns det skäl för Helsingfors universitets medicinska fakultet att ändra sin praxis för antagningen av studerande, så att den inte diskriminerar sökande som har avlagt olika kurser och utbildningar i gymnasiet.

- Den nuvarande situationen kan anses fördubbla den så kallade positiva särbehandlingen i fråga om en språkgrupps utbildningsbehov.

Vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet finns en särskild svenskspråkig kvot, inom vilken det årligen antas 38 studerande.

Pappan till en gymnasieelev klagade hos justitieombudsmannen. Han ansåg att personer som har läst den långa lärokursen i svenska får orimlig fördel i förhållande till antalet övriga utgångspoäng.

BJO Pajuojas beslut dnr 1071/4/15 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats oikeusasiamies.fi.
Mer information ges av referendarierådet Jorma Kuopus, tfn 09 432 3385