Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande JO har låtit utföra många oanmälda inspektioner inom barnskyddet – begränsningsåtgärderna förorsakar problem

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har låtit utföra många inspektioner av institutioner för omhändertagna barn. Inspektionerna har i huvudsak skett oanmälda. Syftet har varit att utreda bl.a. hur barnen behandlas och vilka begränsningsåtgärder som används inom vården.

Med anledning av de iakttagelser som framgår av inspektionsprotokollen har biträdande justitieombudsmannen på eget initiativ inlett ett flertal undersökningar.

Inspektionsprotokollen 1002/2016, 5449/2017, 5681/2017, 5727/2017, 5500/2017, 6546/2017, 6545/2017, 7024/2017 och 356/2018 har publicerats (på finska) på JO:s webbplats www.ombudsman.fi

Mer information ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Riikka Jackson tfn  09 432 3385.