Oikeusasiamiehen lausunnot

Eduskunnan valiokunnat ja ministeriöt kutsuvat tarvittaessa oikeusasiamiehen tai apulaisoikeusasiamiehen kuultavakseen asiantuntijoina lainvalmisteluasioissa.

Myös oikeusasiamiehen kanslian esittelijät saattavat olla asiantuntijoina valiokunniassa. Kuulemisissa on yleensä esillä perus- ja ihmisoikeusnäkökulma.

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulma myös lausunnoissa

Lausunnoissa otetaan kantaa erilaisiin mietintöihin tai ne käsittelevät ehdotuksia uusiksi laeiksi tai olemassa olevien lakien muuttamiseksi.
Myös lausunnoissaan oikeusasiamies välittää perus- ja ihmisoikeusnäkökulman asian valmisteluun.

2023

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu