Utlåtanden

Utlåtanden och sakkunniguppdrag Utlåtanden och sakkunniguppdrag

Riksdagens utskott brukar höra justitieombudsmannen eller en av de biträdande justitieombudsmännen som sakkunnig i lagberedningsfrågor.

Dessutom kan utskotten höra JO-kansliets föredragande som sakkunniga. Hörandena gäller i allmänhet aspekter på de grundläggande mänskliga rättigheterna.

De grundläggande och mänskliga rättigheterna  syns också i yttrandena

I yttrandena anförs synpunkter på olika slags betänkanden eller förslag till ny lagstiftning eller ändring av gällande lagstiftning.

Också i yttrandena tillförs lagberedning synpunkter som utgår från de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

De senaste utlåtanden De senaste utlåtanden

2022

Januari

2021

December

November

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2020

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

April

Mars

2019

September

Augusti

Juni

Maj

Mars

Februari

Januari

2018

December

Oktober

September

Augusti

Juni

April

Mars

Januari

2017

Oktober

September

Augusti

Juni

Mars

2016

December

2015

September

April

Mars

2014

Oktober

September

Juni

April

Februari

2013

September

Augusti

Juni

Maj

April

Februari

Januari

2012

Oktober

Augusti

Juni

Maj

Mars

2011

September

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2010

December

November

Juni

2009

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2008

December

November

Oktober

September

Augusti

Mars

Februari

Januari

2007

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

April

Mars

2006

Oktober

September

Juni

Maj

April

Mars

2005

December

November

Oktober

September

Augusti

Mars

2004

April

Februari

2003

Mars

Februari

2001

Maj

Mars