Sök avgöranden

Detaljerad sökning

Här kan du söka JO-avgöranden och inspektionsprotokoll från och med år 2001.

Vi publicerar avgöranden som är av juridiskt eller allmänt intresse. Avgöranden publiceras antingen på finska eller svenska, beroende på vilket språk klagomålet har gjorts. 

Inspektionsprotokollen hittar du via åtgärdsfunktionen.

Avgöandena är anonymiserade vilket innebär att sekretessbelagda uppgifter och namn inte är synliga. Namnen ersätts oftast med bokstäver och sekretessbelagda uppgifter med [----].

Observera att sökningen gäller endast avgöranden och inspektionsprotokoll som publicerats på webbsidan - inte hela webbplatsens innehåll.

Läs instruktioner för sökhjälp  

Kategorier Du kan begränsa dina sökresultat per kategori

2023

September