Oikeusasiamiehen lausunnot

Kuulemiset ja Lausunnot Kuulemiset ja Lausunnot

Eduskunnan valiokunnat ja ministeriöt kutsuvat tarvittaessa oikeusasiamiehen tai apulaisoikeusasiamiehen kuultavakseen asiantuntijoina lainvalmisteluasioissa.

Myös oikeusasiamiehen kanslian esittelijät saattavat olla asiantuntijoina valiokunniassa. Kuulemisissa on yleensä esillä perus- ja ihmisoikeusnäkökulma.

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulma myös lausunnoissa

Lausunnoissa otetaan kantaa erilaisiin mietintöihin tai ne käsittelevät ehdotuksia uusiksi laeiksi tai olemassa olevien lakien muuttamiseksi.
Myös lausunnoissaan oikeusasiamies välittää perus- ja ihmisoikeusnäkökulman asian valmisteluun.

Uusimmat lausunnot Uusimmat lausunnot

2021

Marraskuu

Syyskuu

Elokuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2020

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Kesäkuu

Huhtikuu

Maaliskuu

2019

Syyskuu

Elokuu

Kesäkuu

Toukokuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2018

Joulukuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Kesäkuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Tammikuu

2017

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Kesäkuu

Maaliskuu

2016

Joulukuu

2015

Syyskuu

Huhtikuu

Maaliskuu

2014

Lokakuu

Syyskuu

Kesäkuu

Huhtikuu

Helmikuu

2013

Syyskuu

Elokuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Helmikuu

Tammikuu

2012

Lokakuu

Elokuu

Kesäkuu

Toukokuu

Maaliskuu

2011

Syyskuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2010

Joulukuu

Marraskuu

Kesäkuu

2009

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2008

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2007

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Huhtikuu

Maaliskuu

2006

Lokakuu

Syyskuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

2005

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Maaliskuu

2004

Huhtikuu

Helmikuu

2003

Maaliskuu

Helmikuu

2001

Toukokuu

Maaliskuu