Kuinka kantelu tehdään?

Kantelun voi tehdä kirjoittamalla oikeusasiamiehelle vapaamuotoisesti tai käyttämällä kantelulomaketta.

Kantelu on suotavaa tehdä kotimaisilla kielillä tai tarvittaessa englanniksi. Kantelu osoitetaan eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kantelussa on mainittava:

 • kenen tai minkä viranomaisen menettelyä kantelija arvostelee
 • mitä menettelyä tai päätöstä kantelija pitää lainvastaisena
 • miksi kantelija pitää menettelyä tai päätöstä lainvastaisena tai virheellisenä
 • onko asia vireillä tuomioistuimessa tai muualla

Kanteluun on hyvä liittää kopiot asiaa valaisevista päätöksistä ja muista asiakirjoista sekä mahdollinen valtakirja.

Kantelusta tulee käydä ilmi:

 • kantelijan nimi ja osoite
 • mielellään puhelinnumero
 • mahdollinen sähköpostiosoite

Oikeusasiamies ei tutki nimetöntä kantelua.

Kantelun lähetys

Kantelun voi toimittaa postitse, faksilla, sähköpostitse tai lähettämällä sähköisen kantelulomakkeen tältä sivustolta.
>
Kantelulomake

Postiosoite:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
00102 Eduskunta

Faksi: 09 432 2268

Sähköposti: oikeusasiamies@eduskunta.fi

Suojattu sähköposti https://turvaviesti.eduskunta.fi/
Merkitse vastaanottajaksi:
oikeusasiamies@eduskunta.fi

Käyntiosoite: Arkadiankatu 3.
Kanslia on avoinna klo 9 -15.

Neuvoja kantelun tekemiseen

Kantelun tekemisestä voi keskustella etukäteen oikeusasiamiehen kanslian virkamiesten kanssa. Heidät tavoittaa eduskunnan vaihteen kautta p. 09 4321. Henkilökohtainen tapaaminen edellyttää ajanvarausta.

Kanslian virkamiehet eivät voi ennakoida kantelun lopputulosta. Kantelun tutkiminen käynnistyy vasta, kun kirjallinen kantelu on tullut vireille. Kantelusta tekee päätöksen oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies.
 
Ennen kantelun tekoa kannattaa monissa tapauksissa ottaa yhteyttä suoraan siihen viranomaiseen, joka on mielestänne toiminut lainvastaisesti. Ongelma voi ratketa nopeasti jo näin.

Oikeusasiamiehen valvontaan eivät kuulu:

 • eduskunta lainsäätäjänä ja kansanedustajat
 • valtioneuvoston oikeuskansleri
 • ulkomaan viranomaiset
 • kansainväliset järjestöt
 • aatteelliset yhdistykset
 • pankit ja muut yritykset, jos eivät hoida julkista tehtävää
 • asunto-osakeyhtiöt
 • yksityiset ammatinharjoittajat
 • yksityishenkilöt

Mistä voi kannella?

Kantelun voi tehdä lainvastaisesta menettelystä. Lainvastaista on esimerkiksi:

 • toimivallan ylitys tai harkintavallan väärinkäyttö
 • viivästys asian käsittelyssä, päätöksen puutteellinen perustelu, huolimattomuus, neuvonnan puute, epäasianmukainen käyttäytyminen tai muu hyvän hallinnon vastainen menettely
 • perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset