Kantelun liitteet

Voitte lähettää kantelunne liitteinä asiakirjoja, jotka tukevat kanteluanne. Jos kantelu koskee viranomaisen päätöstä, liittäkää se tai sen kopio kanteluunne.

Liitteiden koko

Kanteluun voi liittää maksimissaan kolme liitetiedostoa, joiden sallitut tiedostomuodot ovat .pdf, .doc, .docx, .txt, .odt. Jos lomakkeelle kirjoitetun tekstin sekä sen liitetiedostojen yhteiskoko sähköpostipalvelimelle lähetettäessä on yli 10 Mt, sähköpostipalvelin hylkää lähetetyn viestin eikä se tule perille oikeusasiamiehen kanslian sähköpostiin. Saatte virka-aikana sähköpostikuittauksen viestistänne, mikäli olette ilmoittaneet sähköpostiosoitteenne.

Liitteitä voi lähettää myös sähköpostina:

Arkaluontoinen asia

Jos liitteissä on arkaluonteisia asioita, ne on syytä lähettää eduskunnan suojatun sähköpostin kautta.

Suojattu sähköposti: https://turvaviesti.eduskunta.fi
Vastaanottaja: oikeusasiamies@eduskunta.fi -  KIRJOITTAKAA OSOITE MUISTIIN, sähköpostilomake ei toista sitä.

Postitse

Osoitteella: Oikeusasiamiehen kanslia, 00102 Eduskunta.
Myös lomakkeella tehdyn kantelun voi lähettää postissa.
Liitteet palautetaan teille myöhemmin.