$layout.getHTMLTitle($locale)

Näin täytätte lomakkeen

  • täyttäkää kaikki tähdellä merkityt kohdat, ne ovat pakollisia (*) tietoja
  • perustelkaa, miksi pidätte menettelyä lainvastaisena
  • voitte kirjoittaa kantelun tekstinkäsittelyohjelmassa ja kopioida (Ctrl+c) ja liittää (Ctrl+v) tekstin lomakkeen kenttiin
  • lomake ei muista kenttiin kirjoitettua tekstiä, eli jos poistutte välillä toiselle sivulle, lomake tyhjenee
  • jos tulostatte täytetyn lomakkeen, muistakaa palata tulostusversiosta takaisin lomakkeelle ja lähettää se
  • jos et halua täyttää tätä alla olevaa sähköistä lomaketta, voit tulostaa pdf-lomakkeen ja lähettää sen postitse 

Salassa pidettäviä tietoja?

Kantelulomakkeella lähetetty kantelu välittyy suojatun tietoverkon kautta. Jos lähetät salassa pidettävää tietoa sisältävän kantelun sähköpostilla, niin käytä suojattua yhteyttä
 
Lisätietoa: Suojattu yhteys
Lisätietoa: Kantelun liitteet
 
 
Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Liitetiedostojen yhteenlaskettu koko on liian suuri.

Lomakkeen tiedoissa on puutteita

Sukunimi*: Kenttä on pakollinen.
Etunimi*: Kenttä on pakollinen.
Osoite*: Kenttä on pakollinen.
Postinumero*: Kenttä on pakollinen.
Postitoimipaikka*: Kenttä on pakollinen.
1. Viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho, jonka toimintaa arvostelette. *: Kenttä on pakollinen.
2. Jos kantelu koskee viranomaisen menettelyä, jota pidätte lainvastaisena, selostakaa tarkemmin - kenen menettelyä arvostelette? * Mitä tapahtui? * Milloin? * Missä? * Muuta? *: Kenttä on pakollinen.
3. Miksi menettely tai päätös on mielestänne lainvastainen? *: Kenttä on pakollinen.
4. Oletteko kannellut tai valittanut asiasta jo muulle viranomaiselle? * Mille viranomaiselle? * Milloin? * Onko asia jo ratkaistu? *: Kenttä on pakollinen.

Yhteystiedot

Kantelutiedot

Liitetiedostot