Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Poikkeusolot ja koulutus
Liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten valvonnassa oikeudellisia ongelmia
Apulaisoikeusasiamies huolissaan vanhustenhuollon ohjeistusten ja valvonnan puutteista
Oikeusasiamiehelle paljon poikkeusoloihin liittyviä kanteluita
Oikeusasiamies asetti uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan
Rajoituksia oikeusasiamiehen kanslian asiakaspalvelussa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi
Putkakuolemien ehkäisemiseen ja seurantaan panostetaan
Eduskunnan oikeusasiamies 100 vuotta
Ihmiskaupan uhrien oikeuksia ja asemaa vahvistetaan lainsäädäntömuutoksilla
Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2019
Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle on myönnetty uudelleen A-status
Apulaisoikeusasiamies tutkii Senaatti-kiinteistöjen aseman valtion monopolivuokranantajana
Sirpa Rautio jatkaa Ihmisoikeuskeskuksen johtajana
Oikeusasiamies moittii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan nimiä
No-Harm Center on saanut kansalliskielten mukaiset nimet
AOA moittii verohallintoa: pitkät jonotusajat toimistossa – puhelut jäivät vastaamatta
Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia
Turvallisuusviranomaisten uudet virkamerkit loukkaavat kansalliskielten yhdenvertaisuutta
Sellitupakoinnin kieltäminen Helsingin vankilassa
Kuntien kirjavat käytänteet vaarantavat perusopetuksen maksuttomuutta