Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Oikeusasiamiehelle jälleen ennätysmäärä kanteluja
Ajan saaminen lastenvalvojalle kesti liian kauan - Apulaisoikeusasiamies antoi huomautuksen ja teki hyvitysesityksen
AOA Sakslin: epäkohtia kipupotilaiden hoidossa
Iäkkäät kotona asuvat henkilöt eivät aina saa tarvitsemiaan palveluja kunnilta
Sairauspäiväraha-asioiden ruuhkautuminen Kelassa
Petri Jääskeläinen jatkaa eduskunnan oikeusasiamiehenä
Itsearviointityökalu kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestäville toimijoille
Henkilöasiakkaiden tuloverotusta koskevien oikaisuvaatimusten pitkät käsittelyajat Verohallinnossa
Mikko Sarja jatkaa apulaisoikeusasiamiehen sijaisena
Digi- ja väestötietovirasto menetteli virheellisesti sen määrätessä Suomi.fi Valtuudet-palvelun käyttöönoton edellytyksistä
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2020 eduskunnan puhemiehelle
Yliopistot eivät menetelleet lainvastaisesti muuttaessaan opiskelijavalintaperusteita keväällä 2020
Pyörätuolilla pääsee entistä useammin äänestämään esteettömästi
Poliisin toiminta Black Lives Matter -mielenosoituksessa
Apulaisoikeusasiamies esittää postilain täsmentämistä
Vakuutustutkinnasta tulisi säätää lailla
Haettavana apulaisoikeusasiamiehen sijaisen toimi
AOA Pölönen: Senaatti-kiinteistöjen asema valtion monopolivuokranantajana ei perustu lakiin
AOA Sakslin tarkasti vanhusten palveluja koronapandemian aikana
Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2020