Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia
Turvallisuusviranomaisten uudet virkamerkit loukkaavat kansalliskielten yhdenvertaisuutta
Sellitupakoinnin kieltäminen Helsingin vankilassa
Kuntien kirjavat käytänteet vaarantavat perusopetuksen maksuttomuutta
Lukuisia toimenpideratkaisuja huostaanotettujen lasten kanteluihin
Lapsia koskevat esitutkinnat toimitettava viipymättä
Kunta loukkasi opettajan sananvapautta
Apulaisoikeusasiamies selvittää Sakari-järjestelmän puutteita
Apulaisoikeusasiamies Sakslinilta useita ratkaisuja työntekijän rokotussuojasta
Putkakuolemien ennalta ehkäisyyn on panostettava
Apulaisoikeusasiamies selvittää HUS:n ohjeistusta poliklinikka- ja hoitomaksujen huojentamisesta
Haukiputaan poliisivankilassa vakavia puutteita
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2018 eduskunnan puhemiehelle
Esteettömyydessä vakavia puutteita - pyörätuolilla ei päässyt äänestyspaikalle
Apulaisoikeusasiamies selvittää yhdenvertaisuutta palveluasumisen maksuissa
Sijoitettujen lasten oikeuksia rajoitettiin lainvastaisella tavalla
Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution statuksen uudelleenarviointi on alkanut
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille - esteettömyydessä ja vaalisalaisuuden turvaamisessa edelleen puutteita
Jari Pirjola valittu CPT:n jäseneksi
Lukuisia ongelmia rajoitustoimenpiteiden päätöksenteossa