Tiedotteet Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Poliisi .

Rikosylikonstaapelille huomautus useista lainvastaisuuksista
Poliisin toiminnasta Black Lives Matter –mielenosoituksessa lukuisia kanteluja
Poliisin ennalta estävän toiminnan valtuuksia tulisi arvioida
Liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten valvonnassa oikeudellisia ongelmia
Apulaisoikeusasiamies huolissaan vanhustenhuollon ohjeistusten ja valvonnan puutteista
Putkakuolemien ehkäisemiseen ja seurantaan panostetaan
Ihmiskaupan uhrien oikeuksia ja asemaa vahvistetaan lainsäädäntömuutoksilla
AOA moittii verohallintoa: pitkät jonotusajat toimistossa – puhelut jäivät vastaamatta
Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia
Lapsia koskevat esitutkinnat toimitettava viipymättä
Apulaisoikeusasiamies Sakslinilta useita ratkaisuja työntekijän rokotussuojasta
Putkakuolemien ennalta ehkäisyyn on panostettava
Apulaisoikeusasiamies selvittää yhdenvertaisuutta palveluasumisen maksuissa
Sijoitettujen lasten oikeuksia rajoitettiin lainvastaisella tavalla
Lukuisia ongelmia rajoitustoimenpiteiden päätöksenteossa
Oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus jatkavat vanhusten oikeuksien valvonnan tehostamista
Vammaisen henkilön ihmisarvoa loukattiin sairaalan psykiatrisella osastolla
Keskusrikospoliisille moitteet lausunnosta
Sosiaalityöntekijöiden kohtuuton työtaakka vaarantaa sijaishuollon valvonnan ja kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeuksien toteutumisen
EU-oikeuden vastaisuus ajoneuvoverolipun lähettämisessä
Pysäköinninvalvojan päätös ei perustunut asianmukaiseen harkintaan
Apulaisoikeusasiamies on määrännyt lukuisia yllätystarkastuksia lastensuojelulaitoksiin – rajoitustoimenpiteissä ongelmia
Apulaisoikeusasiamies Sakslin esittää postilain täsmentämistä
Väestörekisterikeskus laiminlöi saamelaisten oikeudet
Lapsen käännyttäminen maasta ilman oleskelulupa- ja käännytyspäätöstä
Lapsen edun arviointi ulkomaalaisasiassa
Vanhuksen hoitoon osallistuvan omaisen tietojensaantioikeuksissa puutteita
Väestörekisterikeskukselle moitteet apulaisoikeusasiamieheltä
Julkisten tilojen radonmittauksissa parannettavaa
Tunnen perusoikeuteni -kilpailun voittajat julkistettiin 9.2.2018 eduskunnan oikeusasiamiehen vuosipäivän juhlassa
Esitys muutoksenhakukiellon muuttamiseksi
Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista
Oikeusasiamiehen kilpailu lapsille ja nuorille
Salattuja ulkomaan tuloja koskevien omaksi vahingoksi tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely Verohallinnossa
AOA Sakslin arvostelee ortodoksisen kirkon menettelyä toimituskieltoon asettamisessa
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin arvostelee kahden kaupungin menettelyä vahingonkorvausta koskevien vaatimusten käsittelemisessä
Viranomaisten tiedonkulku katkesi vangitsemisasiassa
AOA Sakslin arvostelee lasten kuulemista ulkomaanedustustoissa
Selkeyttä hätämajoituksen sääntöihin
Esitutkinta viivästyi aiheettomasti ministerin epäillyssä rikosasiassa
Kokemuksia vanhusten kotihoidosta
Poliisille moitteita kotietsinnöistä
Ulosottovirastolle moitteet viivyttelystä
Etälamauttimen käytön valvontaa tulisi tehostaa ja käyttö ohjeistaa
AOA Sakslin moitti Verohallintoa siitä, että se jätti tekemänsä virheen korjaamisen asiakkaiden aktiivisuuden varaan
AOA Sakslin: Verohallinto unohti asiakkaan oikeudet
Apulaisoikeusasiamiehen päätös johti hyvitykseen
Eduskunnan asettamat tavoitteet jäivät saavuttamatta poliisin VITJA-hankkeessa
Aoa Sakslin tutkii valtiovarainministeriön ja Tullin menettelyn autoveroasiassa
Asuntoasioita koskevien kanteluiden asianmukainen käsittely laiminlyötiin