Tiedotteet Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Muut .

Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2018 eduskunnan puhemiehelle
Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution statuksen uudelleenarviointi on alkanut
Jari Pirjola valittu CPT:n jäseneksi
Oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus jatkavat vanhusten oikeuksien valvonnan tehostamista
Oikeusasiamiehelle yli 5500 kantelua vuonna 2018
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2017 eduskunnan puhemiehelle
Väestörekisterikeskus laiminlöi saamelaisten oikeudet
Väestörekisterikeskukselle moitteet apulaisoikeusasiamieheltä
Maija Sakslin jatkaa apulaisoikeusasiamiehenä
Mikko Sarja apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi
Oikeusasiamies: Pääministeri ei ollut esteellinen Terrafame-asiassa
Oikeusasiamiehelle jälleen lähes 5000 kantelua
Oikeusasiamieheltä huomautus: Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan puhelinneuvonta yhä lainvastaisesti maksullista
Valtiovarainministeriölle moitteet toimittajan kohtelusta
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2015 eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan oikeusasiamies arvioi Kyproksen oikeusasiamiehen toimintaa
Oikeusasiamies asetti uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan
Oikeusasiamiesmitali professori Raimo Lahdelle
Varatuomari Sirpa Rautio jatkaa Ihmisoikeuskeskuksen johtajana
Pasi Pölönen jatkaa apulaisoikeusasiamiehen sijaisena
Oikeusasiamiesveistos Lauri Lehtimajalle
Ministerivierailujen valmisteluun tulisi kuulua myös huomionosoitusten ennakointi
Kantelumäärän kasvu taittui - tarkastuksia lisättiin
Oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamiehet muuttivat työnjakoaan
Oikeusasiamies: Lyhenne ELY-central ei ole asianmukainen
Ministerin puhe Kansanlähetyspäivillä ei johda toimenpiteisiin
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin EU:n perusoikeusviraston johtoon
Maistraatti ei saa torjua säännönmukaisesti sähköistä kirkostaeroamisilmoitusta
Varatuomari Sirpa Rautio Ihmisoikeuskeskuksen johtajaksi
Ahvenanmaan maakunnan hallitus tulkitsi virheellisesti maakunnan hallintolakia
VTT loukkasi kahden tutkijansa sananvapautta
Pasi Pölösestä apulaisoikeusasiamiehen sijainen
Magistrater får inte regelmässigt avslå elektroniska anmälningar om utträde ur kyrkan
Viranomaiset tarjoavat edelleen lainvastaisesti maksullisia puhelinpalveluja