Tiedotteet Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Poliisi .

Apulaisoikeusasiamies: Poliisin saama lahjoitus ei ole ongelmaton
Apulaisoikeusasiamieheltä kahdet moitteet ARAlle
Poliisipäällikkö sai moitteet Kiakkovieras-lausunnosta
Yle-veron pyöristys on ongelmallinen pienituloisille
Kunnan tulee järjestää perusopetusta kaikille kunnassa asuville lapsille
Väestörekisteriin merkitty äidinkieli ei yksin ratkaise oikeutta saamenkieliseen päivähoitoon
Potilas operoitiin vastoin hänen tahtoaan
Virkamiesten virkavapaudet työskentelyyn kaivosyhtiöissä voivat vaarantaa luottamusta puolueettomuuteen
Poliisin lupapalvelussa löytyi yhä kohennettavaa
Koiran avulla ei voi etsiä huumeita yleisellä paikalla
Poliisin lupapalveluihin on päästävä ilman ajanvarausta
Nuuskan käyttökielto työpaikoilla ei perustunut lakiin
Tutkinnanjohtajan tulee päättää tiedottamisesta
Gallen-Kallela-Sirénin puolueettomuus vaarantui Guggenheim-hankkeen valmistelussa
Poliisin tulee panostaa yksityisen turvallisuusalan valvontaan
Poliisin tulisi parantaa ohjeitaan lapsikaappaustilanteiden estämiseksi
Romulaiva Onyxin lähtölupa ei rikkonut Suomen kansainvälisiä velvoitteita
Kunnan palvelujen tulee turvata perusoikeudet
Saamenkielisille tv-uutisille parempi lähetysaika
Veronpalautusta ei saa ulosmitata ilman ilmoitusta velalliselle
Apulaisoikeusasiamies Sakslin pyytää Espoolta selvityksiä vanhusten hoidosta
Vantaan menettely lastensuojeluasiassa ei anna aihetta enempään
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin EU:n perusoikeusviraston johtoon
Apulaisoikeusasiamies: Ei moitittavaa autoveron elv-palautuksissa
Apulaisoikeusasiamies tutkii viidentoista kunnan menettelyn
Maistraatti ei saa torjua säännönmukaisesti sähköistä kirkostaeroamisilmoitusta