Tiedotteet Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2015 .

Oikeusasiamies: Metroliikenteen turvallisuustakeista tulisi säätää lailla
Tiedote: Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia potilaille
Potilaalla on oikeus lääkkeeseen, joka on hyväksytty hänen sairautensa hoitoon
Kunnat ovat rajoittaneet hoitotarvikkeiden jakelua vastoin lakia
Tarkkailuhaalarit puuttuvat vankien perusoikeuksiiin
Oikeusasiamies on huolissaan ehdotetusta syyteneuvottelusta
Terveyskeskus loukkasi potilaan henkilökohtaista vapautta
Oikeusasiamies pyytää selvityksiä CIA:n vankilentoasiassa
Kotisairaanhoidossa ollut vanhus unohtui päiviksi avuttomaan tilaan
Yksityistetyssä edunvalvonnassa vakavia ongelmia ja oikeudellisesti epäselviä kysymyksiä
Oikeusasiamies: Vankien itsemurhien ehkäisy vaatii kiireisesti ohjeita
Vankila avasi ja luki vangin kirjeen lehden mielipidepalstalle
Varatuomari Sirpa Rautio Ihmisoikeuskeskuksen johtajaksi
Lentoasemien turvatarkastuksissa on noudatettava tasapuolisuutta
VIranomaisen on tiedotettava hoitopaikan muutoksista
Jälkitarkastukset kuuluvat julkiseen terveydenhuoltoon
VTT loukkasi kahden tutkijansa sananvapautta
Pasi Pölösestä apulaisoikeusasiamiehen sijainen
Viranomaisen on esiinnyttävä oikealla nimellään
Oikeusasiamies esittää hyvitystä mielenterveysasian tuomioistuinkontrollin viiveen takia
Sairaala korvaa potilaalle ihmisarvoa loukanneet eristämisolosuhteet
Tuomioistuimen turvatarkastus ei saa vaarantaa yksityisyydensuojaa
Pääkaupunkiseudulta puuttuu lain edellyttämä ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystys
Potilasasiakirjojen kielestä tulisi olla selkeä ohjeistus
Oikeusasiamiehen päätös nk. isoäitien käännytysasiassa