Tiedotteet

Tiedotteet Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2015 .

Valtiovarainministeriölle moitteet toimittajan kohtelusta
Valtakunnansovittelija tiedotti työriitaneuvotteluista Twitterissä
Etälamauttimen käytön valvontaa tulisi tehostaa ja käyttö ohjeistaa
Oikeusasiamies: Koulutapaturmien hoitokulut kuuluvat suoraan kunnan maksettaviksi
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2015 eduskunnan puhemiehelle
Rikesakon tilisiirtokortissa lainvastainen muuntorangaistuksen uhka
Eduskunnan oikeusasiamies arvioi Kyproksen oikeusasiamiehen toimintaa
Oikeusasiamies asetti uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan
Oikeusasiamieheltä kahdet moitteet edunvalvonta-asioissa
Oikeusasiamiesmitali professori Raimo Lahdelle
Varatuomari Sirpa Rautio jatkaa Ihmisoikeuskeskuksen johtajana
Pasi Pölönen jatkaa apulaisoikeusasiamiehen sijaisena
Oikeusasiamiesveistos Lauri Lehtimajalle
Ministerivierailujen valmisteluun tulisi kuulua myös huomionosoitusten ennakointi
Sairaala loukkasi turvahuoneeseen teljetyn potilaan ihmisarvoa ja vapautta
AOA Pajuoja: Helsingin yliopiston lääketieteellinen suosii pitkän ruotsin lukijoita
Kunta loukkasi opettajan sananvapautta
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksen ennakkoäänestyspaikoille
Kantelumäärän kasvu taittui - tarkastuksia lisättiin
Tampereen kaupunki loukkasi opettajan sananvapautta
Vaikeasti kehitysvammaisen potilaan kiireellinen hammashoito laiminlyötiin
Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden ulkoistamisesta yhdenvertaisuusongelmia
Oikeusasiamies esittää valtakunnallista ohjeistusta hoidon kiireellisyyden ensiarvioon
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä luovutetaan vaihtelevin perustein
Tiedote: Oikeusasiamies ei löytänyt moitittavaa viranomaisten toiminnasta vankilentojen yhteydessä
Oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamiehet muuttivat työnjakoaan
Oikeusasiamies: Lyhenne ELY-central ei ole asianmukainen
Ministerin puhe Kansanlähetyspäivillä ei johda toimenpiteisiin
Oikeusasiamies on huolissaan rakennusalalla toimivien oikeusturvasta