Tiedotteet

Tiedotteet Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Sosiaalityöntekijöiden kohtuuton työtaakka vaarantaa sijaishuollon valvonnan ja kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeuksien toteutumisen
Apulaisoikeusasiamies Pölönen arvostelee kuntien menettelyä kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamisessa
Häkkisänkyjen käytöstä luovuttava kehitysvammahuollossa
EU-oikeuden vastaisuus ajoneuvoverolipun lähettämisessä
Pysäköinninvalvojan päätös ei perustunut asianmukaiseen harkintaan
Apulaisoikeusasiamies on määrännyt lukuisia yllätystarkastuksia lastensuojelulaitoksiin – rajoitustoimenpiteissä ongelmia
Apulaisoikeusasiamies Sakslin esittää postilain täsmentämistä
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2017 eduskunnan puhemiehelle
Väestörekisterikeskus laiminlöi saamelaisten oikeudet
Lapsen käännyttäminen maasta ilman oleskelulupa- ja käännytyspäätöstä
Lapsen edun arviointi ulkomaalaisasiassa
Vanhuksen hoitoon osallistuvan omaisen tietojensaantioikeuksissa puutteita
Väestörekisterikeskukselle moitteet apulaisoikeusasiamieheltä
Eduskunnan vierailijatietojen käsittelyssä oli puutteita
Oikaisuvaatimusten käsittely Kelassa on ruuhkautunut
Kansaneläkelaitoksen muutokset toimeentulotukeen vaaransivat lääkehoidon jatkuvuuden ja terveyspalveluiden yhdenvertaisen saavutettavuuden
Huomautus koulun uskonnollisen päivänavauksen järjestelyistä ja vaillinaisesta selvityksestä
Maija Sakslin jatkaa apulaisoikeusasiamiehenä
Julkisten tilojen radonmittauksissa parannettavaa
Oikeusasiamiehelle annettiin vääriä tietoja - vankilan johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät rikoksiin
Vankien sijoittaminen kalustamattomiin selleihin
Tunnen perusoikeuteni -kilpailun voittajat julkistettiin 9.2.2018 eduskunnan oikeusasiamiehen vuosipäivän juhlassa
Esitys muutoksenhakukiellon muuttamiseksi
Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille - vaalisalaisuuden turvaamisessa edelleen puutteita
Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2017
Oikeusasiamiehen kilpailu lapsille ja nuorille
Kuntoutustuen jatkohakemuksen käsittelyviive Kelassa
Salattuja ulkomaan tuloja koskevien omaksi vahingoksi tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely Verohallinnossa
Petri Jääskeläinen jatkaa eduskunnan oikeusasiamiehenä
Lääketieteellisen lisäselvityksen käsittely vakuutusyhtiössä
AOA Sakslin arvostelee ortodoksisen kirkon menettelyä toimituskieltoon asettamisessa
Mikko Sarja apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin arvostelee kahden kaupungin menettelyä vahingonkorvausta koskevien vaatimusten käsittelemisessä
Millaisiin terveydenhuoltomenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea?
Puutteellinen tietojärjestelmä on johtanut virheellisiin maksuhäiriömerkintöihin
Mikkelin vankilan toiminta on huomattavasti parantunut
Viranomaisten tiedonkulku katkesi vangitsemisasiassa
Kelan puhelinpalvelut ruuhkautuivat pahasti
Voiko päiväkodissa järjestää maksullista musiikkileikkikoulua?
AOA Sakslin arvostelee lasten kuulemista ulkomaanedustustoissa
Selkeyttä hätämajoituksen sääntöihin
Vantaan kaupunki loukkasi graffitin tekijöiden sananvapautta
Apulaisoikeusasiamieheltä hyvitysesitys Kelalle
Asiointi koiran kanssa viranomaisessa
Vaalisalaisuuden turvaamisessa puutteita
Kelalle huomautus toimeentulotuen käsittelyn viivästymisestä
Toteutuuko hakijoiden oikeusturva ammattikorkeakoulujen sähköisessä esivalintakokeessa?
Oikeusturva koetteilla Kela-asioissa