Ratkaisut verkossa

 

Verkossa julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuja, joilla on joko oikeudellista tai yleistä mielenkiintoa. Ratkaisut ovat saatavilla verkossa vuodesta 2001 lähtien.

Ratkaisut ovat suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, millä kielellä ne on tehty.

Ratkaisuista on poistettu salassa pidettävät ja tarpeettomiksi katsotut tiedot. Poistetut kohdat on merkitty katkoviivoin [---]. Henkilöiden nimet on yleensä korvattu kirjaimin.
 
Ratkaisujen haku

Ratkaisuja voi hakea 'Ratkaisujen haun' avulla. Haku löytyy jokaisen sivun vasemmasta reunasta.

'Tarkennettu haku' -linkki vie tietokannan varsinaiselle hakusivulle.

> Uusimmat ratkaisut (Avautuu uuteen ikkunaan.)

> Vuoden 2016 ratkaisuja
> Vuoden 2015 ratkaisuja
 
 
 
 
Ratkaisuja verkossa
pvm = julkaisupäivämäärä
Jos linkki ei toimi, etsi ratkaisu "Hae ratkaisuja" -toiminnon kautta.
Esimerkki: 1234/2013 ja paina "Hae"-painiketta.
 
 

Maaliskuu

Kielteinen poistumislupapäätös
12.3.2108, dnro 286/2017
 

Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Emil-koti (tarkastuspöytäkirja)
12.3.2018, dnro 659/2018
 

Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Ryhmäkoti Elsekoti (tarkastuspöytäkirja)
12.3.2018, dnro 384/2018
 

Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Portsakodin palvelutalo (tarkastuspöytäkirja)
12.3.2018, dnro 383/2018
 

Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Palvelutalo Timontalo (tarkastuspöytäkirja)
12.3.2018, dnro 6713/2017
 

Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Palvelutalo Marttila (tarkastuspöytäkirja)
12.3.2018, dnro 6712/2017
 

Uskonnolliset tilaisuudet koulussa
9.3.2018, dnro 2685/2017
 

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat
9.3.2018, dnro 2107/2017
 

Tarkastus: Vaalijalan kuntayhtymän oppilaskoti Luotain (tarkastuspöytäkirja)
9.3.2018, dnro 5662/2017
 

Esitutkinnan keskeyttäminen
9.3.2018, dnro 725/2017
 

Oikeusasiamiehelle annettiin vääriä tietoja - vankilan johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät rikoksiin
6.3.2018, dnro 2809/2017 (huom! sisältää kaksi eri päätöstä)

Tarkastus: Vantaan vankila (tarkastuspöytäkirja)
1.3.2018, dnro 6206/2017

Helmikuu

Lounais-Suomen poliisilaitoksen menettely
21.2.2018, dnro 759/2017
 

Tarkastus: Pitkäniemen psykososiaalinen kuntoutusyksikkö (tarkastuspöytäkirja)
21.2.2018, dnro 1050/2016
 

Tarkastus: Espoon kaupungin selviämishoitoasema (tarkastuspöytäkirja)
21.2.2018, dnro 1606/2017
 

Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Vaasan keskussairaalan psykiatrian vastuu- ja palvelualue (tarkastuspöytäkirja)
21.2.2018, dnro 2148/2017 (pöytäkirja on ruotsinkielinen)
 

Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Sotkamon kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksikkö, Leivolan asunnot (tarkastuspöytäkirja)
21.2.2018, dnro 1193/2017
 

Tarkastus: Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (tarkastuspöytäkirja)
21.2.2018, dnro 2398/2017
 

Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Metsälän vastaanottokeskuksen säilöönottoyksikkö (tarkastuspöytäkirja)
21.2.2018, dnro 6966/2017
 

Kansaneläkelaitoksen menettely vaikeavammaisen henkilön kuntoutusasiassa
21.2.2018, dnro 3733/2017
 

Aluehallintolääkärin ja ylitarkastajan esteellisyyden arviointi
7.2.2018, dnro 355/2017
 

Asiakirjapyynnön käsitteleminen ja hallintoasian ratkaiseminen
7.2.2018, dnro 3377/2017
 

Kotoutumiskoulutuksen epäkohdat ja asiointi ruotsin kielellä
7.2.2018, dnro 3615/2017
 

Tarkastus: Helsingin käräjäoikeuden vapautensa menettäneiden säilytystilat ja kuljetukset (tarkastuspöytäkirja)
7.2.2018, dnro 5560/2017
 

Virkasuhteeseen nimittäminen
7.2.2018, dnro 3992/2017
 

Ennalta ilmoittamaton tarkastus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Sirkunkujan asumisyksikkö (tarkastuspöytäkirja)
7.2.2018, dnro 1191/2017
 

Vankien käytössä olevan puhelimen sijainti
7.2.2018, dnro 2774/2017
 

Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista
6.2.2018, dnrot 6195/2017 ja 6196/2017
 
5.2.2018, dnro 3949/2016
 

Tammikuu

26.1.2018, dnro 166/2018
 
17.1.2018, dnro 5315/2016
 
10.1.2018, dnro 5223/2016
 
10.1.2018, dnro 5513/2016 (päätös on ruotsinkielinen)
 
 
 
 

Joulukuu

Kotoutumiskoulutuksen keskeyttäminen
21.12.2017, dnro 4842/2017
 

Pyörätuolin käyttäjälle soveltuvat wc-tilat käräjäoikeudessa
21.12.2017, dnro 339/2017
 

Kehitysvammaisen lapsen oikeus ulkoiluun tutkimuksen aikana
21.12.2017, dnro 4563/2016
 

Oikeudenkäyntiasiakirjojen haltuun antaminen ja poistumisluvat
21.12.2017, dnro 5673/2016
 

Perusturvalautakunnan menettely ateriamaksujen määräämisessä
21.12.2017, dnro 6675/2016
 

Kuolemantapauksesta ei ilmoitettu lähiomaiselle
21.12.2017, dnro 5186/2017
 

Kihlakunnanvoudin lausunnon luonne ja sisältö
21.12.2017, dnro 6299/2016
 

Toimeentulotukiasiakkaalla on oikeus luottaa viranomaisen antaman neuvonnan oikeellisuuteen
21.12.2017, dnro 5626/2017
 

Yliopiston menettely tutkijatohtorin rekrytoinnissa
21.12.2017, dnro 1404/2017
 

Potilaan pyyntö siirtyä toiseen psykiatriseen sairaalaan on käsiteltävä asianmukaisesti
19.12.2017, dnro 6750/2016

Elintarvikevalvontaraporttien julkaiseminen molemmilla kansalliskielillä
19.12.2017, dnro 3855/2016 (päätös ruotsiksi)

Erillään pidettäviksi määrättyjen tutkintavankien ulkoiluttaminen
19.12.2017, dnro 6446/2016

Vankilan johtajan puheille pääsy
19.12.2017, dnro 4991/2017

Tullilaboratorion tutkimusselosteen sisältö
19.12.2017, dnro 5676/2016

Kaksikielisyyden tulisi näkyä paremmin Kansaneläkelaitoksen viestinnässä sosiaalisessa mediassa
1.12.2017, dnro 3785/2016 (päätös on ruotsinkielinen)

Kiireellisen toimeentulotuen myöntäminen ja tulojen vyöryttäminen
1.12.2017, dnro 2689/2017

Tiedoksianto psykiatrisessa sairaalassa
1.12.2017, dnro 4536/2016

Riihimäen vankilan menettely vankien tavaroiden vaihtamista koskevassa asiassa
1.12.2017, dnro 2546/2017

Päätös televalvontalupaa koskevassa asiassa
1.12.2017, dnro 14/2/16

Päätös televalvonnan edellytyksiä koskevassa asiassa
1.12.2017, dnro 13/2/16

 
Marraskuu
 
23.11.2017
Oikeusasiamieheltä neljä päätöstä äänestyspaikkojen esteettömyydestä ja vaalisalaisuuden turvaamisesta:
- Ennakkoäänestyksen järjestelyt Kirkkonummen kunnassa (dnro 2439/2017), Nurmijärven kunnassa (dnro 2440/2017) ja Tuusulan kunnassa (dnro 2441/2017) 
- Äänestystilan esteettömyys ja saavutettavuus Kolarin kunnassa (dnro 2622/2017)
 
21.11.2017, dnrot 2777/2016 ja 4665/2017
 
21.11.2017, dnro 2637/2017
 
15.11.2017, dnro 2814/2017
 
14.11.2017, dnro 352/2017
 
8.11.2017, dnro 1089/2016
 
7.11.2017, dnro 6254/2016
 
Lokakuu
 
23.10.2017, dnro 2455/2016
 
5.10.2017, dnro 1154/2016
 
5.10.2017, dnro 4481/2017
 
5.10.2017, dnro 5641/2015
 
5.10.2017, dnro 5242/2016
 
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut ratkaisunsa 9 kanteluun, jotka koskivat oikeuskanslerin virantäytön lykkääntymistä, itse nimityspäätöstä, menettelyä päätöksenteossa ja oikeuskanslerin tehtävien hoitamista sijaisuusjärjestelyin. Asiassa ei tullut ilmi sellaista, johon oikeusasiamies voisi puuttua ja johon olisi perusteita puuttua.
Lisätietoja antaa tiedottaja Citha Dahl, p. 09 432 3352.
 
Syyskuu
 
 
Liikuntavammaisen vangin sijoittaminen
28.9.2017, dnro 2871/2016
 
27.9.2017, dnro 1473/2016
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo päätöksessään, että tuomioistuimissa on eräitä julkisuusperiaatteen toteutumista vaarantavia toimintatapoja tietojen antamisessa tuomioistuimen asianhallintajärjestelmästä. 
Muun muassa Oikeustoimittajat ry on kiinnittänyt huomiota eräisiin päätöksessä käsiteltyihin kysymyksiin. Oikeusasiamies esittää oikeusministeriölle julkisuuslain ja henkilötietolain tarkistamista ja täsmentämistä.
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Pasi Pölönen, p. 09 432 3345.
 
25.9.2017, dnro 2802/2017
 
25.9.2017, dnro 4661/2016
 
 
25.8.2017, dnro 2474/2016
 

Maksuhäiriömerkinnät ja luottotietoyhtiöiden valvonta
22.8.2017, dnro 945/2016

Vantaan kaupungin menettely koulun lakkauttamisen perumista koskevan kuntalaisaloitteen käsittelyssä
22.8.2017, dnro 3925/2016
 

 

   
1.8.2017, dnro 3473/2016
 
Heinäkuu
 
31.7.2017, dnr 1790/2016
 
17.7.2017, dnro 2404/2017
 
12.7.2017, dnro 1825/2016
 
11.7.2017, dnro 2159/2016 (ruotsiksi)
 
10.7.2017, dnro 3689/2016
 
6.7.2017, dnro 1509/2016
 
5.7.2017, dnro 1554/2017
 
4.7.2017, dnro 3050/2017
 
Kesäkuu
 
29.6.2017, dnro 1640/2016
   
27.6.2017, dnr 2225/2017
 
 
27.6.2017, dnr 2879/2017
 
 
 
20.6.2017, dnro 5754/2016
 
 

Markkinoinnin valvonta ja kilpailijoiden yhdenvertainen kohtelu
16.6.2017, dnro 1654/2016

 
15.6.2017, dnro 1088/4/2016
 
 
 
15.6.2017, dnro 2282/2015
9.6.2017, dnro 63/2017
 
9.6.2017, dnro 4068/2016
 
6.6.2017, dnro 2834/2016
 
Toukokuu
 
 
Asiakirjapyyntöön vastaaminen
29.5.2017, dnro 1181/2016

Maahanmuuttovirastolle huomautus käsittelyajasta
29.5.2017, dnro 1689/2017

Tarkastuksia sosiaalihuollon kehitysvammaisten asumispalveluyksiköihin
29.5.2017, dnro 628/2017

Yliopisto ei käsitellyt tietopyyntöä asianmukaisesti
29.5.2017, dnro 1210/2016

Maahanmuuttoviraston lainvastainen menettely turvapaikkahakemuksen käsittelyssä
29.5.2017, dnro 1706/2016

Kuntalaisuuden merkitys asukasvalinnassa
29.5.2017, dnro 3137/2016

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden omavastuun korottaminen
29.5.2017, dnro 1463/2016

Kuljetuspalvelujen käytön seuranta
29.5.2017, dnro 2580/2016

 

Ruotsin kielen näkyvyys Maahanmuuttoviraston toiminnassa
24.5.2017, dnro 1102/2016 (ruotsiksi)

Avustamiskäyntien toteuttaminen asumispalveluyksikössä
24.5.2017, dnro 1319/2016

Asiakasmaksujen periminen vammaisen lapsen koulukuljetuksista
24.5.2017, dnro 760/2016

Kuljetuspalvelujen ja liikkumista tukevien palvelujen järjestäminen
24.5.2017, dnro 202/2016

 
22.5.2017, dnro 1206/2016
 
19.5.2017
Helsinki maksoi 5200 euroa hyvitystä työllistämisvelvoitteen laiminlyönnistä
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan tekemän hyvitysesityksen perusteella Helsingin kaupunki suoritti kantelijalle korvausta noin 5200 euroa viivästyskorkoineen. Perusteena oli työllistämisvelvoitteen laiminlyönti.
Kantelija kuului ikäryhmään 57-60 ja hän oli saanut enimmäisajan työttömyyskassan päivärahaa. Tässä tilanteessa kaupungin olisi tullut järjestää työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi siten, että työn olisi voinut aloittaa kun oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan päättyi. Kaupunki järjesti työntekomahdollisuuden vasta viiden kuukauden kuluttua.
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 576/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi/
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Niemelä, p. 09 432 3356
 

Syyteharkinnan joutuisuus
15.5.2017, dnro 1200/2016

Puutteita talous- ja velkaneuvonnassa
15.5.2017, dnro 1245/2016

Yksilökanteluiden tutkinta Finanssivalvonnassa
15.5.2017, dnro 1252/2016

Yhteisomistajan asema kiinteistön myynnissä ulosotossa
15.5.2017, dnro 1173/2016

Aluehallintovirasto antoi suun terveydenhuollon hoitotakuuta koskevan määräyksen väärälle kunnalle
15.5.2017, dnro 1009/2016

11.5.2017, dnro 2529/2015
 
10.5.2017, dnro 2588/2016
 
9.5.2016, dnro 745/2016
 
5.5.2017, dnro 6171/2016
 
Huhtikuu
 
7.4.2017, dnro 2164/2017
 
Maaliskuu
 
 
Elinkautisvankien vapauttamislausuntojen laatiminen kesti liian kauan
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja antoi Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikölle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Keskushallintoyksikkö antaa Helsingin hovioikeudelle lausunnon elinkautiseen vankeuteen tuomittujen vankien ehdonalaista vapauttamista koskevissa asioissa. Näiden lausuntojen laatiminen kesti keskimäärin puolitoista vuotta. Näin pitkä käsittelyaika ei asian laatu huomioon ottaen ollut hyväksyttävä. Hidas prosessi voi myös vaikuttaa tosiasialliseen vapautumiseen. Asioita ei käsitelty ilman aiheetonta viivytystä, kuten laki edellyttää.
Päätös 1300/2016 on julkaistu verkkosivuilla, lisätietoja antaa esittelijäneuvos Anu Rita, p. 09 432 3362.
 
17.3.2017, dnrot 458/2016, 566/2016, 617/2016, 939/2016, 941/2016, 1150/2016, 1225/2016, 1603/2016 ja 1804/2016
 

Vuodeosastohoidon aikana potilaalle annettavat lääkkeet kuuluvat terveyskeskuksen vastuulle
15.3.2017, dnro 148/2016

 
 
9.3.2017
Poliisin menettely mielenosoittajien sijoittamisessa poliisiautoon
Kaksi vastakkaista aatesuuntaa edustavaa mielenosoittajaa sijoitettiin samaan poliisiautoon itsenäisyyspäivänä 2016 Helsingissä. Tämän seurauksena tapahtui pahoinpitely poliisiautossa.
Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuojan mukaan poliisin toimintaketju, tiedonkulku ja ohjeistus pilkkoutui sekavassa tilanteessa. Koska suurissa massatapahtumissa tilanteet vaihtuvat nopeasti, niihin tulisi varautua tiedostamalla ja ennakoimalla ongelmakohdat. Kaikkia tilanteita ei pystytä välttämään, mutta esimerkiksi tietokatkoja ehkäistään kirjaamalla reaaliaikaisesti vapaudenmenetyksen perusteet.
AOA kiinnittää Helsingin poliisin huomiota vapautensa menettäneiden valvontaan, vapaudenmenetyksen perusteiden selvittämiseen ja tiedonkulun tärkeyteen poliisitoiminnallissa erityistilanteissa.
Päätös nro 6321/2016 (suomeksi) löytyy osoitteesta http://www.oikeusasiamies.fi/, lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman, p. 09 432 3368.
 
9.3.2017, dnro 1178/2015
 
3.3.2017, dnro 696/2017

Helmikuu

27.2.2017, dnro 2655/2016
 
Kansaneläkelaitoksen tiedottaminen ei ollut kielilain mukaista
23.2.2017, dnro 299/2016 (päätös on ruotsinkielinen)

Kuluttajariitalautakunnan käsittelyaika ym.
23.2.2017, dnro 4466/2016
 
22.2.2017, dnro 3715/2016
 

Huolimattomuus sairauspäivärahan käsittelyssä
22.2.2017, dnro 5038/2015

Viivästys opintotukivalituksen käsittelyssä
22.2.2017, dnro 3503/2015

Puolustusvoimien räjähdevarastoinnin turvallisuus
21.2.2017, dnro 5377/2015

Albinismipotilaiden oikeus yhdenvertaisiin ja riittäviin terveyspalveluihin
21.2.2017, dnro 3382/2015

Henkilökohtaisten avustajien palkkauksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen
21.2.2017, dnro 5658/2015

Erityishuolto-ohjelman tarkistaminen
21.2.2017, dnro 107/2016

Vanhuksen pää ajettiin paljaaksi puutteellisen hoidon seurauksena
21.2.2017, dnro 4687/2015

Kehitysvammalain nojalla järjestetystä palvelusta on laadittava erityishuolto-ohjelma
21.2.2017, dnro 116/2016

Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa perittävät maksut
21.2.2017, dnro 4709/2015

ARAn vuokranmääritysohjeen lainmukaisuus
21.2.2017, dnro 4181/2015

 
 
1.2.2017, Dnro 5971/2016
 
Tammikuu
26.1.2017, Dnro 4397/2016
 
26.1.2017, Dnro 4976/2016
 
20.1.2017, Dnro 4861/2015
 
11.1.2017, Dnrot 131/2016 ja 1152/2016
 
Vuoden 2013 ratkaisuja, julkaistu vuonna 2014
 
pvm = julkaisupäivämäärä
Jos linkki ei toimi, etsi ratkaisu "Hae ratkaisuja" -toiminnon kautta.
Esimerkki: 1234/2013 ja paina "Hae"-painiketta.
 
Tammikuu
 
 
 
AOA kiirehtii parannuksia ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten asemaan
(sisältää opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen 27.11.2013 "Kotikuntaa vailla olevien Suomessa oleskelevien lasten opetuksen turvaaminen") 13.1.2014, Dnro 1420/2010
 
 
 
 
 
 
 
Oma aloite kauppojen aukioloaikoja koskevista poikkeusluvista
3.1.2014, Dnro 4653/2012