Oikeusasiamies valvoo laillisuutta

 

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta. Valvonta ulottuu myös muihin silloin, kun nämä hoitavat julkista tehtävää.

Valvonnasta vastaavat oikeusasiamies ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä. Apulaisoikeusasiamiehet toimivat itsenäisesti ja samoin valtuuksin kuin oikeusasiamies.

Eduskunnan oikeusasiamiehenä toimii 1.1.2010 lukien oikeustieteen tohtori, varatuomari Petri Jääskeläinen.

Apulaisoikeusasiamiehet ovat oikeustieteen lisensisaatti Maija Sakslin ja oikeustieteen tohtori Pasi Pölönen.


Eduskunta valitsee oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehet kunkin neljäksi vuodeksi kerrallaan. He hoitavat tehtäväänsä puolueettomina ja eduskunnasta riippumattomina.

Oikeusasiamies raportoi työstään eduskunnalle vuosittain toimintakertomuksessaan ja tarvittaessa erilliskertomuksin.

 

 


Toimintakertomukset