Oikeusasiamiehen lausunnot

 

 
2018
 
14.3.2018, dnro 700/2018
 
12.3.2018, dnro 572/2018
 
 
 
2017
 
26.6.2017
 Oikeusasiamies Jääskeläisen lausunnot ehdotuksista tiedustelulainsäädännöiksi ja tiedustelutoiminnan valvonnaksi:
- ehdotus siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (EOAK/2821/2017)
- ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (EOAK/2659/2017)
- ehdotus tiedustelutoiminnan valvonnasta (EOAK/2658/2017) ja
- Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö (EOAK/3793/2017)
 
19.6.2017, Dnro 2821/2017.
 
 
29.3.2017
OA kritisoi ehdotusta sakkomenettelyn laajentamisesta
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee oikeusministeriön työryhmän ehdotusta siirtää rikosoikeudellista tuomiovaltaa entistä laajemmin poliisille ja syyttäjille.
Oikeusasiamiehen lausunto
1372/2017 on julkaistu verkkosivuilla, lisätietoja antaa esittelijäneuvos Pasi Pölönen, p. 09 432 3345.
 
 
 
2015
 
 
 
 
25.9.2015
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi varhaiskasvatuslain sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta
Dnro 3813/2015, opetus- ja kulttuuriministeriö
Dnro 4026/2015, sosiaali- ja terveysministeriö<
 
 
 
 
 
Kaikki lausunnot (linkki tietokantaan)