Oikeusasiamiehen esitykset

 

 
Oikeusasiamiehen merkittävimpiä ratkaisuja ovat ne, jotka johtavat toimenpiteeseen. Niitä ovat virkasyyte, huomautus, käsitys ja esitys.

Oikeusasiamies voi tehdä esityksen tapahtuneen virheen oikaisemiseksi tai epäkohdan korjaamiseksi.
 
Hän voi myös kiinnittää valtioneuvoston tai muun lainsäädännön valmistelusta vastaavan elimen huomiota puutteisiin, joita hän on havainnut säännöksissä tai määräyksissä.
 
Hae esityksiä ja lausuntoja
 
Esityksiä ja lausuntoja voi hakea Ratkaisujen haun avulla.
 
Haku löytyy myös jokaisen sivun vasemmasta reunasta. 'Tarkennettu haku' -linkki vie tietokannan varsinaiselle hakusivulle.

Tämän listauksen linkit vievät dokumenttiin tietokannan hakutulossivulle.
 
 
Esitykset 2018
 
 

 

Esitykset 2017

 

Esitys muutoksenhakukiellon muuttamiseksi
7.2.2018, dnro 1792/2013
 

Tiedustelu mielenterveyslain 22 d §:n tulkinnasta
1.2.2018, dnro 2459/2016


Mielenterveyspotilaan kuljettamista ei saa antaa vartijan tehtäväksi
1.12.2017, dnro 3445/2016
 

 
 
15.6.2017, dnro 2282/2015
 
8.6.2017, dnro 1487/2016
 
Muuntorangaistuksen määrääminen
29.5.2017, dnro 1546/2016
 
 
Maksun periminen B-lausunnosta
15.3.2017, dnro 1304/2016
 
 
 
 
Esitykset 2016
 
 
Omaehtoisen opiskelun tukeminen
20.2.2017, dnro 2497/2015
 
Hyvitysesitys lainvastaisesta vangitsemisesta
22.12.2016, Dnro EOAK/943/2016

Asiakirjapyynnön käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja julkisuuslain muutostarve
22.12.2016, Dnro 5372/2015

Kelan tulee tehdä tulkkauksen tasosta viipymättä valituskelpoinen päätös
6.10.2016, Dnro 3891/2015
 
5.10.2016, Dnro 2382/2014
 
 

Vakuustakavarikon kumoamisesta ilmoittaminen
26.8.2016, Dnro 1021/2015
 
23.8.2016, Dnro 2243/2015
 
 
 
 
 
Kuoleman toteamiskäytännöt
26.7.2016, Dnro 836/2015

 
Ensihoitajan menettely tutkimustilanteessa
26.7.2016, Dnro 1418/2015

Kielellisten velvoitteiden toteutuminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston verkkotiedottamisessa
20.6.2016, Dnro 4770/2015 (päätös on ruotsinkielinen, sisältää myös päätöksen arviointi-osan suomeksi)
 
Esitykset 2015
 
Vanhuksen apuvälineen hankinta
13.6.2016, Dnro 4361/2015
 
Ulosottotoimitus osin lakiin perustumaton
3.2.2016, Dnro 5106/2014

Vastasynnyttänyt tutkintavanki joutui yöpymään vankilan matkasellissä
3.2.2016, Dnro 2465/2014

Rikosvahinkokorvauksen perintä vahingonaiheuttajan kuolinpesältä
2.2.2016, Dnro 4101/2014 ja 4662/2014

Vuosiomavastuukortin käyttäminen ambulanssimatkoilla
2.2.2016, Dnro 3866/2014

18.1.2016
AOA Sakslinilta huomautus ja hyvitysesitys Verohallinnolle
Helsingin hallinto-oikeuden marraskuussa 2013 antaman lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpano kesti Verohallinnossa 17 kuukautta. Yhtiölle maksettiin päätöksen mukaiset yli 700 000 euron veronpalautukset vasta vuoden 2015 huhtikuun puolivälissä.
AOA esittää Verohallinnolle ja Valtiokonttorille, että yhtiölle hyvitetään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja tehokkaan oikeussuojakeinon loukkaus.
AOA Sakslinin päätös dnro 976/2015, lisätietoja antaa esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström, puh. 09 432 3355
 
6.11.2015, Dnro 4630/2014
 
4.11.2015, Dnro 3721/2014
 
 
26.6.2015, Dnro 285/2014
 
 
 
 
 
15.6.2015
Vankilassa ei päästetty wc-tiloihin
- Valtio korvasi ihmisoikeusloukkaukset
AOA Pajuoja katsoo kahdessa eri päätöksessä, että vankila ei ollut kohdellut kantelijoita ihmisarvoa kunnioittavasti, kun he eivät olleet päässeet pyynnöistään huolimatta wc:hen, vaan joutuneet tekemään tarpeensa muutoin.
Ensimmäisestä tapauksesta kanteli vankilassa vierailulla ollut nainen, jonka olisi pitänyt päästä perhetapaamistilasta wc:hen, mutta puhelimeen ei vastattu puoleen tuntiin. Toisessa tapauksessa kantelijana oli vanki, joka odotti virtsanäytteen antamista ns. valvontahuoneessa eikä päässyt sieltä wc:hen.
Pajuoja katsoi, että henkilöitä oli kohdeltu ihmisarvoa loukkaavasti, ja esitti, että valtio suorittaisi henkilöille kärsimyskorvauksen. Valtiokonttori maksoi kummallekin 500 euron hyvityksen.
Päätös 4854/2014, lisätiedot oikeusasiamiehensihteeri Anu Rita, (09) 432 3362.
Päätös 801/2014, lisätiedot oikeusasiamiehensihteeri Juho Martikainen, (09) 432 3378.
 
Esitykset 2011
 
Kaikki esitykset (linkki vie tietokantaan)