Muita julkaisuja

Vaikuttavuustutkimus 2007

Tutkimus "Näkökulmia oikeusasiamiesinstituution vaikuttavuuteen" julkaistiin marraskuussa 2007.

Siinä professori, OTT Kalle Määttä ja lehtori, KTT Anssi Keinänen Joensuun yliopistosta selvittivät, miten oikeusasiamies on pystynyt vaikuttamaan lakien ja muiden säädösten sisältöön ja viranomaisten toimintaan. 

Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin oikeusasiamiehen medianäkyvyyttä.

Tutkimus tehtiin oikeusasasiamiehen toimeksiannosta.

Omat aloitteet ja tarkastukset vaikuttavinta

Tutkimuksessa havaittiin, että kun oikeusasiamies on puuttunut havaittuihin epäkohtiin, viranomaiset ovat usein ryhtyneet toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi.

Myös lakien valmistelusta vastaavat ovat suhtautuneet myönteisesti oikeusasiamiehen tekemiin esityksiin lainsäädännön täsmentämiseksi tai muuttamiseksi.
 
Erittäin merkittäväksi osoittautui oikeusasiamiehen omien aloitteiden ja tarkastusten vaikuttavuus.

> Tutkimus Näkökulmia oikeusasiamiesinstituution vaikuttavuuteen kokonaisuudessaan (pdf)