Miten oikeusasiamies tutkii kantelun?

Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos on aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa tai jos hän muista syistä katsoo siihen olevan aihetta.

Asiantuntija perehtyy

Asiantuntija perehtyy kanteluun heti huolellisesti. Jos kantelun perusteella on esimerkiksi aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa, oikeusasiamies käynnistää tutkinnan.

Kantelijalle ilmoitus

Mikäli kantelu otetaan tutkittavaksi, kantelijalle lähetetään ilmoitus. Siinä kerrotaan, kuka oikeusasiamiehen asiantuntijoista hoitaa kantelijan asiaa ja tämän yhteystiedot.

Selvityksiä ja lausuntoja

Kantelua tutkiessaan oikeusasiamies kuulee kantelun kohdetta sekä pyytää selvityksiä ja lausuntoja viranomaisilta. Hän voi hankkia lisäselvityksiä määräämällä kansliansa tarkastajat tekemään tutkimuksia. Tarvittaessa hän voi pyytää myös poliisilta tutkinta-apua.

Asiakirjat ovat julkisia

Kanteluasiakirjat ovat yleensä julkisia. Lain mukaan on kuitenkin pidettävä salassa esimerkiksi kantelijan terveydentilaa tai sosiaalietuuksia koskevat tiedot.

Kantelijan nimi tulee kantelun kohteena olevan tietoon, kun tälle varataan tilaisuus kertoa oma näkemyksensä asiasta.