Mistä voi kannella?

Kantelun voi tehdä viranomaisen lainvastaisesta menettelystä.

Lainvastaista on esimerkiksi

 • toimivallan ylitys tai harkintavallan väärinkäyttö
 • viivästys asian käsittelyssä, päätöksen puutteellinen perustelu, huolimattomuus, neuvonnan puute sekä epäasianmukainen käyttäytyminen tai muu hyvän hallinnon vastainen menettely
 • perusoikeuksien loukkaukset.

  Sen sijaan oikeusasiamies ei voi tutkia

 • kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei tutkimiseen ole erityisiä syitä
 • asiaa, joka on parhaillaan tuomioistuimen tai muun viranomaisen käsiteltävänä
 • asiaa, jossa muutoksenhaku on kesken tai johon voi vielä hakea muutosta
 • asiaa, joka ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan.

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   


 •