Lausunnot 2013

 
 
 
13.8.2013
Oikeusasiamies ei kannata valtion vahingonkorvausten keskittämistä
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ei kannata valtiovarainministeriön työryhmän ehdotusta, että Valtiokonttori käsittelisi keskitetysti valtiota vastaan tehdyt korvausvaatimukset.
Oikeusasiamiehen mielestä luottamusta hallintoon edistetään parhaiten siten, että virheestä vastaa ja hyvityksen antaa se viranomainen, joka virheen on tehnyt.
Uudistus ei saisi johtaa myöskään siihen, että oikeusasiamiehen hyvitysesityksetkin tulisi tehdä keskitetysti. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pitänyt oikeusasiamiehen hyvitysesityksiä perusteltuina kansalaisten oikeuksiin pääsemiseksi, sovinnollisen ratkaisun löytämiseksi ja turhien oikeusriitojen välttämiseksi.
Lausunto, dnro 2712/5/13, lisätiedot: vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. 09-432 3364.