Kuinka kantelu tehdään?

Kantelun voi tehdä kirjoittamalla oikeusasiamiehelle vapaamuotoisesti tai käyttämällä kantelulomaketta.

Kantelu on suotavaa tehdä kotimaisilla kielillä tai tarvittaessa englanniksi. Kantelu osoitetaan eduskunnan oikeusasiamiehelle.

       Kantelussa on mainittava:

 • kenen tai minkä viranomaisen menettelyä kantelija arvostelee
 • mitä menettelyä tai päätöstä kantelija pitää lainvastaisena
 • miksi kantelija pitää menettelyä tai päätöstä lainvastaisena tai virheellisenä
 • onko asia vireillä tuomioistuimessa tai muualla

  Kanteluun on hyvä liittää kopiot asiaa valaisevista päätöksistä ja muista asiakirjoista sekä mahdollinen valtakirja.


  Kantelusta tulee käydä ilmi:

 • kantelijan nimi ja osoite
 • mielellään puhelinnumero
 • mahdollinen sähköpostiosoite

  Oikeusasiamies ei tutki nimetöntä kantelua.


  Kantelun lähetys
   
  Kantelun voi toimittaa postitse, faksilla, sähköpostitse tai lähettämällä sähköisen kantelulomakkeen tältä sivustolta.

  >
  Kantelulomake

  Postiosoite:
  Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
  00102 Eduskunta

  Faksi: 09 432 2268

  Sähköposti:
  oikeusasiamies@eduskunta.fi

  Suojattu sähköposti https://turvaposti.eduskunta.fi/
  Merkitse vastaanottajaksi:
  oikeusasiamies@eduskunta.fi

  Käyntiosoite: Arkadiankatu 3.
  Kanslia on avoinna klo 9 -16.

   

  Neuvoja kantelun tekemiseen

  Kantelun teosta voi tarvittaessa keskustella oikeusasiamiehen kanslian neuvontalakimiehen kanssa puhelimitse
  tai henkilökohtaisesti.
  Henkilökohtainen tapaaminen edellyttää ajanvarausta.
   
  Neuvontalakimies ei voi ennakoida kantelun lopputulosta. Kantelun tutkiminen käynnistyy vasta, kun kirjallinen kantelu on tullut vireille.

  Kantelusta tekee päätöksen oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies.


  Ennen kantelun tekoa kannattaa monissa tapauksissa ottaa yhteyttä suoraan siihen viranomaiseen, joka on mielestänne toiminut lainvastaisesti. Ongelma voi ratketa nopeasti jo näin.