Kenestä voi kannella?

 

Kantelun voi tehdä viranomaisista ja virkamiehistä. Lisäksi kannella voi muistakin, jotka hoitavat julkista tehtävää.

Viranomaisia ovat esimerkiksi

 • tuomioistuimet
 • valtion virastot ja laitokset
 • kuntien toimielimet, kuten kunnanhallitus ja lautakunnat
Virkamiehiä puolestaan ovat esimerkiksi
 • tuomarit
 • poliisit
 • ulosottomiehet
 • kunnanjohtajat
 • kunnanvaltuutetut
 • rakennustarkastajat
 • sosiaalityöntekijät
 • peruskoulunopettajat
 • terveyskeskuslääkärit

Muita julkista tehtävää hoitavia ovat esimerkiksi

 • valtion, kunnan ja kirkon työntekijät
 • työttömyyskassat ja vakuutuslaitokset silloin, kun ne hoitavat lakisääteisiä korvauksia, tukia ja eläkkeitä.

Oikeusasiamiehen valvontaan eivät kuulu

 • eduskunta ja kansanedustajat
 • valtioneuvoston oikeuskansleri
 • muiden maiden viranomaiset
 • kansainväliset järjestöt
 • aatteelliset yhdistykset
 • pankit, muut liikeyritykset ja esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt
 • yksityiset ammatinharjoittajat, kuten asianajajat tai yksityislääkärit
 • yksityishenkilöt