Julkaisut

Eduskunnan oikeusasiamies julkaisee vuosittain kertomuksen toiminnastaan. Hän voi myös laatia erilliskertomuksia tärkeiksi katsomistaan asioista.

Kantelijoiden avuksi on tarkoitettu esite Voiko oikeusasiamies auttaa?

Kansallinen valvontaelin

vuosikertomus 2017 (pdf)