Juhlajulkaisut


Oikeusasiamies 95 vuotta -juhlakirja
 
Oikeusasiamiesinstituutio täytti 95 vuotta helmikuussa 2015. Vuosijuhlan teemana oli Oikeusasiamies perusoikeuksien puolustajana - oikeusasiamiehen tehtävien laajentuminen laillisuusvalvonnasta yksilön oikeuksien edistämiseen.
 
Juhlassa pidetyt puheet ja juhlan muu ohjelma on koottu pieneksi juhlakirjaksi, joka on julkaistu .pdf-muodossa. Kirjasta otettiin myös pieni painos. Kirja on julkaistu vain suomeksi.
 
 
 
Oikeusasiamies 90 vuotta -juhlakirja
 
Oikeusasiamiesinstituution 90-vuotisen taipaleen kunniaksi julkistettiin 11.2.2010 esseetyyppisistä artikkeleista koostuva juhlakirja.

juhlakirja

Kirjan artikkelit käsittelevät oikeusasiamiehen laillisuusvalvontaa. Niiden kirjoittajia ovat oikeusasiamies, apulaisoikeusasiamiehet ja oikeusasiamiehen kanslian esittelijät.

Kansi, esipuhe ja sisällysluettelo,
ss. 3 - 6

Riitta-Leena Paunio,
Tavoitteita ja haasteita - oikeusasiamiehen laillisuusvalvontaa 90 vuotta,
ss. 7 - 16

LAILLISUUSVALVONNAN YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ

Mikko Sarja,
Kuuluuko vai eikö kuulu? - Havaintoja oikeusasiamiehen toimivallasta,
ss. 18 - 44

Pasi Pölönen,
Perus- ja ihmisoikeuksien valvonta oikeusasiamiehen tehtävänä,
ss. 45 - 57

Håkan Stoor,
Oikeusasiamiehen esittämä arvostelu - rangaistus vai ohjausta?,
ss. 58 - 69

Ulla-Maija Lindström,
Perusoikeusloukkausten hyvittäminen - esimerkkejä ratkaisukäytännöstä,
ss. 70 - 85

Terhi Arjola-Sarja,
Oikeusasiamies hyvän hallinnon kehittäjänä,
ss. 86 - 101

Riitta Länsisyrjä,
Oikeusasiamies ja EU-oikeuden toimeenpano,
ss. 102 - 116

Jari Pirjola,
YK:n kidutuksen vastainen kansallinen valvontajärjestelmä,
ss. 117 - 128

Jukka Lindstedt,
Syrjintä etnisen alkuperän perusteella,
ss. 129 - 157

Jorma Kuopus,
Kohti sähköistä hallintoa,
ss. 158 - 169

Pia Wirta ja Jaana Romakkaniemi,
Asiakaspalvelu oikeusasiamiehen kansliassa,
ss. 170 - 176

LAILLISUUSVALVONNAN ERÄITÄ TOIMINTA-ALUEITA

Petri Jääskeläinen,
Tuomioistuinten valvonnan perusteet, rajoitukset ja sisältö,
ss. 178 - 190

Juha Haapamäki,
Poliisin salaisen tiedonhankinnan valvonnasta,
ss. 191 - 201

Mikko Eteläpää,
Havaintoja poliisin säilytystiloista,
ss. 202 - 220

Harri Ojala,
Vankien muutoksenhaku, laillisuusvalvonta ja oikeusturva,
ss. 221 - 234

Aila Linnakangas,
Sosiaalisten oikeuksien valvonta - esimerkkinä toimeentulotuki,
ss. 235 - 251

Minna Verronen,
Kehitysvammaisten erityishuollon tarkastukset - pakon käyttö haasteena,
ss. 252 - 267

Kaija Tanttinen-Laakkonen,
Laillisuusvalvonta terveydenhuollossa,
ss. 268 - 282

Iisa Suhonen,
Vankeinhoidon rajalliset resurssit haasteena terveydenhuollolle,
ss. 283 - 296

Kirsti Kurki-Suonio,
Oikeusasiamies lapsen oikeuksien valvojana,
ss. 297 - 310

Jussi Pajuoja,
Uskonnollisten yhdyskuntien valvonta,
ss. 311 - 327